Hlavní stránka Kultura Galaktického Impéria
Galaktické Impérium filosofie historie struktura osobnosti technika temná strana kultura

"Kadet flotily musí být gentlemanem každým coulem."


Druhy kultury v GalaktickÉm ImpÉriu

Vzdělání

Zábava a informace

Písmo

Kompendium Temné strany


Hvězda z propagačních plakátů - Baron Fel

Baron Fel podruhé


Imperiální zábavní cech (Imperial Entertainment Guild)

Tato organizace měla ve znaku divadelní masku na pozadí slunečních paprsků. Občanům Impéria poskytovala kvalitní zábavu na mnoha svých pobočkách po celé říši. V jejím programu byla různorodá směs zábavných show, které byly provozovány buď za pomoci hologramů či živých herců. Zábavní cech měl kromě poskytování čisté zábavy za úkol i šíření osvěty. Především na odlehlých základnách či těžebních zařízeních měl IEG klíčovou pozici v udržování vazeb k civilizaci.

Imperiální zpravodajský úřad (Imperial News Bureau)

Všechny zprávy, které proudili do rukou občanů, byly dodávány INB. Například právě díky prostřednictví tohoto úřadu se mohl každý dozvědět o úspěších při tažení proti Povstání. Vyváženost informací má ve formování veřejného názoru dominantní postavení a právě INB bylo toho zárukou.

Imperiální HoloVize (Imperial HoloVision)

IHV byla největší a nejdůležitější novinářskou agenturou v oblastech Vnějšího okraje. Své kořeny měla v bývalé republikové službě známé jako Republikové zprávy, do své imperiální podoby byla přeorganizována s nástupem Nového Řádu. HoloVizi byla dána důvěra v publikování zpráv pro celou galaxii.

Imperiální ministerstvo kultury (Imperial Board of Culture)

Na bedrech ministerstva ležela hlavně odpovědnost za cenzuru. Jeho úkolem byla kontrola a cenzura jakéhokoli uměleckého či kulturního prostředku. Pouze proříšským autorům dovolovalo ministerstvo publikaci. Takzvané „šarlatové“ prace byly ignorovány a jejich původci uvrženi pod bdělý dohled. Protistátní umění bylo zakazováno a umělci, kteří s ním byli spojeni, dostali vnitřní označení „nepřátel systému“.

Bývala hvězda propagačních filmů - Tvářička Loran