Hlavní stránka Osobnosti Galaktického Impéria
Galaktické Impérium filosofie historie struktura osobnosti technika temná strana kultura

Je lží, že Impérium dělalo z lidí nevýrazné, slaboduché a neschopné jedince (pokud nepočítáme Povstalce). Důkazem jsou níže uvedení!


Seznam osobnostÍ

Boba Fett

Císař Palpatine

Darth Vader

Mara Jade

Princ Xizor

Velkoadmirál Thrawn

Velkomoff Tarkin


Tvář prince

Princ Xizor gestikuluje

Princ Xizor svádí princeznu Leiu

Princ Xizor u okna v pozadí s Coruscantem

Princ trestá sluhu

Me as Xizor.mp3

Xizor wavv.mp3

Xizor takeover.mp3


Princ Xizor

Princ Xizor se narodil více než sto let před bitvou o Yavin. Byl to Falleen (humanoidní plazí druh), dokonce velmi významný Falleen. Jakožto syn vládnoucího rodu měl zajištěn pokojný a pohodlný život na své domovské planetě, měl však mnohem větší ambice, které ho nakonec dovedly na pozici třetího nejvýznamnějšího muže Impéria a nejmocnějšího nečlověka vůbec.

Princ Xizor vybudoval firmu Xizor Transport Systems a pod její záštitou začal uchvacovat moc. Shodou okolností se mu naskytla obrovská příležitost, když jeden z bývalých služebníků císaře, Darth Maul, vyhladil v předvečer bitvy o Naboo vedení mocné kriminální organizace Černé slunce. Xizorův vliv v organizaci začal stoupat, také si získal náklonnost císaře, když zařídil zneškodnění jednoho nepohodlného moffa.

S osobními úspěchy se ale dostavila i osobní tragédie. Deset let před bitvou o Hoth došlo k neočekávané nehodě, když z laboratoří na Falleenu, které sloužily pro výrobu biologických zbraní, unikl smrtelně nebezpečný materiál. Lord Vader, patron projektu, vyřešil nastalý problém vybombardováním přilehlé aglomerace z orbity. Naneštěstí ale při této nezbytné záchranné akci zahynulo i několik členů Xizorovy rodiny - jmenovitě rodiče, bratr a dvě sestry společně se třemi strýci. Samotný princ v té době pobýval mimo planetu, přežil jen on a jeho neteř Savan. Od té doby se datuje nesmiřitelná, ale skrytá nenávist prince Xizora k lordu Vaderovi. Samotný Temný Pán o ní až do konce neměl ani tušení, neboť princ záhy po incidentu nechal vymazat veškeré citlivé údaje, které by ho spojovaly s nehodou.

Sedm let před bitvou o Yavin byl již Xizor nekorunovaným vládcem Černého slunce. Ze svého rozlehlého sídla na Coruscantu, sousedícího s palácem Darth Vadera, i ze soukromého satelitu Falleenova pěst, jež obíhal na nižší orbitě planety, tak začal plést síť intrik. K jeho nesporným úspěchům lze zařadit proniknutí do struktury Huttů. S využitím antagonismu mezi klany Besadii a Desilijic polapil vůdce klanu Desilijic, Durgu Hutta, a udělal z něj svého dalšího Viga - zástupce v Černém slunci. Zároveň se mu podařilo udržet si korektní vztahy s Jabbou z konkurenčního klanu.

Výčet dalších úspěchů je obsáhlý. Podařilo se mu na čas získat kuatské rodinné loděnice na úkor Kuata z Kuatu, zničil Cech námezdních lovců, nahradil pavoukovitého prostředníka obchodů námezdních lovců Kud'ara Mub'ata jeho synem Výsledovkou, který mu již byl příznivěji nakloněn.

Během událostí, které následovaly po bitvě o Hoth, princ Xizor byl přítomen rozhovoru císaře a lorda Vadera, který právě pronásledoval "syna Skywalkera". Pochopil, že osoba o které hovoří, je syn lorda Vadera a že se jej Vader pokusí svést na Temnou stranu. Mohl se konečně pomstít, zabít Luka Skywalkera, překazit Vaderovo plány a zamezit tak rozmnožení počtu osob, které by mohly stát nad ním v císařské hierarchii.

Bohužel začal Xizor v rámci svých komplikovaných (a nutno uznat i geniálních) plánů poněkud zneužívat své postavení a marnit snažení císaře a Darth Vadera. Když se potřeboval zbavit konkurenční společnosti Ororo Transportation v sektoru Bajic, dezinformoval lorda Vadera o tom, že v systému Vergesso se srocuje povstalecká flotila. Ve skutečnosti tato flotila patřila Ororo, Vader odletěl, aby zaimponoval císaři Palpatinovi. Xizor se tak zbavil obchodního rivala a mocenského odklidil, aby měl volné pole pro lov Luka Skywalkera.

Ďábelská vypočítavost Xizorovy povahy se uplatnila ve vyvrcholení jeho zrady. Navrhl císaři, aby nechal Povstalce ukořistit plány Druhé Hvězdy smrti. Díky tomu tahu nemohl prohrát. Pokud by Povstalci padli do pasti (což bylo velmi pravděpodobné), tak by v Palpatinových očích prudce stoupl na ceně. I v případě téměř nemožné prohry Impéria by byl oslavován jakožto osoba, která i přes jisté ztráty na straně Bothanů umožnila povstalecké vítězství.

Do princova paláce v Imperial City přišla povstalecká "hvězda" Leia Organa, netuše, že za pokusy o likvidaci Skywalkera stojí Xizor osobně. Princ se jí pokusil svést, ona však odolala. Z jejího vězení ji osvobodilo povstalecké komando, které překonalo sofistikované zabezpečovací systémy. Při útěku Povstalci dokonce zničili samotný palác tepelným detonátorem, který umístili do odpadní šachty. Princ Xizor uprchl se svou soukromou lodí Virago na Falleenovo pěst a poštval na prchající Millenium Falcon všechny své síly. Ty však vpadly do cesty vracejícímu se lordu Vaderovi v Executoru. Xizor dokonce ohlásil Skywalkerovu přítomnost do nezašifrovaného komlinku. Temný Pán ze Sith dal princovi ultimátum: odvolat pokus o zabití mladého Skywalkera a vzdát se, nebo přijmout trest za křížení plánu lordu Vaderovi. Xizor lorda Vadera ignoroval a ten tedy rozstřílel Executorem satelit i s ním.

Princ byl v reáliích Impéria vskutku neobvyklým zjevem. Je téměř neuvěřitelné, jak se tento nečlověk vypracoval na společenském žebříku. Vděčil tomu hlavně díky své pragmatické povaze. Dokázala hrát úlohu spořádaného člověka, vlastníka přepravní společnosti, a přitom to byl vůdce obrovského kriminálního syndikátu. Měl velmi pozoruhodnou fyziognomii, u níž byl velmi patrný plazí původ. Když byl rozčílen, jeho normálně zelená pokožka se zbarvila do oranžovo-šarlatového odstínu. Také mohl vydržet nadprůměrně dlouhou dobu pod vodní hladinou.

Celý svůj život žil v přepychu. Vzhledem byl podobný spíše třicetiletému člověku, než někomu, komu je více než sto let. Byl velmi svalnatý, používal speciální cvičební techniku, která individuálně posilovala každý jeho sval. Vynikal v bojových uměních, cvičil na své vlastní střelnici. V soukromí dával přednost relaxaci při opečovávání šest set let staré bonsaje. V jeho osobním vlastnictví byl i velmi pokročilý android Guri - dokonalá napodobenina ženy. Další specifikou Falleena bylo vylučování velmi silných feromonů, které ho činily prakticky neodolatelným pro humanoidky.

Princ Xizor byl osoba, která parazitovala na Impériu. Přestože byl velmi blízký císaři, je jasné, že to bylo ze zištných důvodů. Jeho ambice byly i příčinou jeho pádu. Z jeho vlastní říše zločinu zbyly jen trosky.

Princ Xizor a Leia Organa