Hlavní stránka Temná strana Síly a její vliv v Impériu
Galaktické Impérium filosofie historie struktura osobnosti technika temná strana kultura

"Kdybys poznal pravou sílu Temné strany ..."


Úvod

Volání Temné strany


PrŮvodce nositeli TemnÉ strany

Adepti Temné strany

Císařovy Ruce

Císařská garda a Císařští Nejvyšší Ochránci

Imperiální inkvizitoři

Imperiální strážci

Proroci Temné strany

Šerá akademie

SÍly TemnÉ Strany

Blesky

Škrcení, stisk a drcení


Duch

Darth Malak

Korribanská nekropolis

Sithští alchymisté

Hssiss - drak Temné strany

Hrobka Marky Ragnose

Nekropole podruhé


Volání Temné strany

Síla drží galaxii pohromadě. Síla má mnoho forem a projevů a i ti, kdo jsou schopni její moc usměrňovat, mají jen omezenou představu o všech jejích aspektech. Jisté je pouze to, že Síla je a že je v galaxii stejně běžná jako hvězdy a život, se kterým je úzce spjata. Síla má svou Světlou stranu, plnou naděje pro slabé a neschopné. Má však naštěstí také svou Temnou stranu.

Temná strana Síly je v porovnání se svým protikladem mnohem složitější a pravdivější. Následovníci Světla jsou již od raného věku varováni, aby se nepokoušeli poznat pravou podstatu moci, aby se nepoddali strachu a neuvolnili hněv, neb Temná strana by jim prý ovládla život provždy. Ach, ti chudáci ...

Každý, kdo je natolik prozíravý, aby usiloval o poznání Temné strany, musí své srdce nejprve otevřít strachu. Strach je prvním krokem. Strach vede ke hněvu. Vždyť každý, kdo se oddá strachu, tak snaží se o to, by zakryl svůj strach tím, že jej vzbudí ve světě kolem sebe. Hněv vede k nenávisti, jak temné myšlenky sílí. Nenávist, plná nepřátelství a odporu, buduje základy pro utrpení, konečný bod pro cestu Temné strany.

Temná strana má spoustu možností, jak uspokojit ty, kteří o ni usilují či jsou svedeni na její stezku. Je jedno, jak daleko jste pokročili v umění Síly, jak dobře jste vycvičeni - Temná strana vás pohltí a ukáže směr, kterým se ubírat. Bude navždy určovat váš osud, bude vám vládnout a vy budete vládnout v ní.

Již od rozbřesku dějin, Temná strana byla vždy v opozici, vyjma některých šťastnějších dob. První uživatelé Temné strany byli vyhoštěni svými bratry, jen proto, že byli jiní - od těch dob se táhne prudký konflikt mezi uctívači obou cest. V Sithské říši vedlo užívání Temné strany k mnoha dnes již zapomenutým objevům, k povstání hrdinů dávnověku. Mocní Sithští páni se stali mistry kouzel a ovládly Sílu v míře, která později již téměř nebyla napodobena, pozdější následovníci obou stran by v jejich očích byly pouze dětmi hrajícími si s plasmovou pochodní. Temná strana v těch dobách byla stavební filosofií celé kultury. Ovládala umění i myšlení. Oddaní otroci Temné strany budovali překrásná díla a pomníky pro své pány, až tak určovala Temnota jejich vůli. (Důkazem nechť jsou navenek mlčenlivé, přec Temnotou stále živé hrobky Korribanu. Tam, na pláni osvětlené sluncem, rudým jako krev.)

I po zániku říší, Temná strana vždy nacházela odezvu v srdcích nebojácných. Temná strana vždy dává svobodu. Osvobozuje od pout konvencí a etiky dobra, od slabosti. Vždy nabízela mnoho a přitom žádala tak málo. Dávní Pánové ze Sith dokázali ošálit i smrt, která jim hrozila věkem či nepřáteli.

Temná strana má mnoho podob. A ovlivňuje nejen myslící bytosti. I primitivní živočichové mohou svým instinktem odpovídat na volání Temné strany.

Stačí jen vyslyšet.

Údolí Temných Pánů

Hrobka Sithského pána