Hlavní stránka Temná strana Síly a její vliv v Impériu
Galaktické Impérium filosofie historie struktura osobnosti technika temná strana kultura

"Kdybys poznal pravou sílu Temné strany ..."


Úvod

Volání Temné strany


PrŮvodce nositeli TemnÉ strany

Adepti Temné strany

Císařovy Ruce

Císařská garda a Císařští Nejvyšší Ochránci

Imperiální inkvizitoři

Imperiální strážci

Proroci Temné strany

Šerá akademie

SÍly TemnÉ Strany

Blesky

Škrcení, stisk a drcení


Marka Ragnos

Naga Sadow

Freedon Nadd

Exar Kun na Yavinu IV

Darth Sion

Darth Bane

Darth Vader


Temná strana v průběhu věků

Temná strana Síly je stará jako galaxie sama. Již od doby 25 000 let před vznikem Impéria se datují první zmínky o schizmatu mezi těmi, kdož vládli Silou. Tehdy byla kvůli svým názorům vyhnána skupina Temných rytířů Jedi do neznámých oblastí galaxie, kde tito vyhnanci brzy narazili na primitivní rasu Sithů a ti je pojali za své bohy. Noví pánové Sithů dali základ mocné Sithské říši, která se nerušeně po tisíce let vyvíjela vedle Galaktické Republiky. Sithští Pánové těch dob dali vzniknout základům sithského kouzelnictví a objevili mnohé síly Temné strany. Ale asi kolem doby 5000 let před Impériem došlo v říši k vnitřní krizi, když zesnul Sithský Pán Marka Ragnos. Následující události vyvrcholily ve Velkou hyperprostorovou válku, ve které s střetly síly Republiky a Sithu. Sithská říše byla odražena, nový Temný Pán Naga Sadow byl přinucen uvrhnout sebe do hibernace a vyčkávat. Za dalších tisíc let byl Sadow probuzen další mythickou postavou dávnověku - Freedonem Naddem. Ten se poté stal nositelem sithské tradice. Avšak i on byl nakonec poražen a uvržen do věčného spánku, ze kterého však byl záhy opět probuzen další legendou. Jedi jménem Exar Kun byl přinucen otevřít své srdce Temné straně. On a jeho pozdější učedník Ulic Qel-Droma začínají dobyvačnou kampaň, během níž ale zemře Ulicův bratr. Tato událost obrátí Qel-Dromu vůči svému mistrovi. Qel-Droma zradil svého pána a později zemřel jako Jedi, nicméně Exar Kun setrval ve stavu nevědomí až do dob Impéria, uvězněn v massassiském chrámu na Yavinu IV. Sithové jako druh vyhynuli, ale myšlenky přetrvaly. Během staletí došlo k mnoha pokusům o znovuobnovení Sithu, až nakonec Darth Bane založil novou tradici, tradici skrývání před světem a vyčkáváním na chvíli, kdy Sithové budou moci opět povstat.

Ten čas se naplnil s úsvitem Galaktického Impéria, které se stalo v mnoha ohledech nástupcem Sithské říše. Jediové byli prakticky vyhlazeni a jejich plamen uhasl.

Temná strana a Galaktické Impérium

Císař Palpatine byl pravým Pánem ze Sith jménem Darth Sidious, ale nikdy nevystoupil veřejně, aby oznámil svou příslušnost ke starobylému řádu. Nikdy se nesnažil využít svého původu k ospravedlnění nároku na vládu v galaxii. Místo toho raději ve skrytu věnoval své úsilí tvorbě širokého zázemí pro rozvoj Temné strany. Shromáždil kolem sebe četné jedince, kteří byli citlivý k Síle a vytvořil z nich organizace, které využívaly Temné strany pro blaho Impéria. On sám byl mistrem mnohých umění Sithu, která zdědil po svém mistru Darth Plagueisovi Moudrém. Podobně i jeho nejvěrnější služebník a učedník, druhý Pán ze Sith Darth Vader využíval služeb mnoha jedinců v Síle.

Díky Temné straně Síly drželo Galaktické Impérium pohromadě.

Yavin IV - svědek mnoha historických okamžiků v dějinách Temné strany