Hlavní stránka Strhující příběh Impéria
Galaktické Impérium filosofie historie struktura osobnosti technika temná strana kultura

Historie Galaktického Impéria nám dává odpovědi. Při jejím studiu můžeme teprve pochopit věci, které hýbaly galaxií.


StruČnÁ historie GalaktickÉho ImpÉria

Klonové války

Zrození Galaktického Impéria

Rané Impérium

Klasické Impérium

Impérium po Endoru

Doba válečných pánů 1

Tažení znovuzrozeného císaře

Doba válečných pánů 2

Imperiální pozůstatek

Druhé Impérium

Nové Galaktické Impérium


Znovuzrozený mladý císař

Znovuzrozený mladý císař podruhé

Znovuzorzený císař a lord Skywalker (v pozadí Eclipse a Plenitelé světů)

Plenitel světů


Tažení znovuzrozeného císaře

Na odlehlé planetě Byss, v Hlubokém Jádru, císař po své smrti procitl ve svém mladém a silném naklonovaném těle. Vyčkával po dlouhý čas na vhodnou příležitost, která nastala po Thrawnově tažení. Spojil se s veliteli imperiálních sil po celé galaxii a vynutil si jejich poslušnost. Poté se soukolí dalo do pohybu. Plenitelé světů začali decimovat planety. Dokonce i povstalecký hrdina - Luke Skywalker - se na čas přidal na císařovu stranu v dětinském přesvědčení o tom, že dokáže Temnou stranu zničit z nitra. Císař však opět zemřel, na palubě své gigantické lodi Eclipse. Zanedlouho však císař znovu povstal a s Galaxy Gun měl galaxii na lopatkách. A znovu zemřel. Byl zrazen, neboť jeho klony byly postiženy úmyslným znehodnocením. Definitivně císař zemřel při pokusu o ovládnutí těla malého Anakina Sola. Po císařově definitivní smrti bylo Impérium ještě více oslabeno než před začátkem tažení. Císařovy klony byly ve svých činech velmi netrpělivé, vždyť zborcení Staré republiky trvalo roky a povstání již mělo stabilní základy. To bylo nejvážnější příčinou neúspěchu jinak dobře zásobené armády znovuzrozených císařových klonů.

 

Gigantická loď Eclipse