Hlavní stránka Temná strana Síly a její vliv v Impériu
Galaktické Impérium filosofie historie struktura osobnosti technika temná strana kultura

"Kdybys poznal pravou sílu Temné strany ..."


Úvod

Volání Temné strany


PrŮvodce nositeli TemnÉ strany

Adepti Temné strany

Císařovy Ruce

Císařská garda a Císařští Nejvyšší Ochránci

Imperiální inkvizitoři

Imperiální strážci

Proroci Temné strany

Šerá akademie

SÍly TemnÉ Strany

Blesky

Škrcení, stisk a drcení


Strážce

Strážce podruhé


Imperiální strážci (Imperial Sentinels)

Na císařově tajném světě Byss kolovalo o těchto pozoruhodně vzrostlých kreaturách mnoho pověstí. Prý byli dříve příslušníky druhu, který v dobách úsvitu Impéria vzdoroval císaři. Za trest pak byla tato rasa odsouzena k biotechnologickým mukám, která je proměnila v oddané služebníky císaře, až znovu povstane.

Pravda byla však jiná. Imperiální strážci byli výsledkem pokusů s alchymií Temné strany, zmutovaní obři zrození z mrtvé tkáně. Adepty Temné strany byli vytvarováni do podoby silných válečníků, kteří bezmyšlenkovitě plnil dané rozkazy.

Tato monstra nebyla příliš hojně rozšířena, pár jich existovalo pouze na Byssu. Exekutor Sedriss jich však často využíval během svých misí proti císařovým nepřátelům.

Strážce a jeho bojová sekyra