Hlavní stránka Temná strana Síly a její vliv v Impériu
Galaktické Impérium filosofie historie struktura osobnosti technika temná strana kultura

"Kdybys poznal pravou sílu Temné strany ..."


Úvod

Volání Temné strany


PrŮvodce nositeli TemnÉ strany

Adepti Temné strany

Císařovy Ruce

Císařská garda a Císařští Nejvyšší Ochránci

Imperiální inkvizitoři

Imperiální strážci

Proroci Temné strany

Šerá akademie

SÍly TemnÉ Strany

Blesky

Škrcení, stisk a drcení


Admirál Motti škrcen lordem Vaderem

Admirál Motti podruhé

Ukázka starého umění

Jediové s temnými myšlenkami také rádi škrtili

Motti a Vader opět

Kyle Katarne versus Znovuzrozenec

Darth Vader trestá

Nenapodobitelně dokonalé gesto Darth Vadera

choke.wav


Škrcení, stisk a drcení Silou

Tyto tři velmi podobné techniky byly dokonalým symbolem vlády Temné strany nad ostatními bytostmi. Tím, že uživatel Temné strany ochromil, zranil či dokonce ihned zabil protivníka jen výmluvným gestem, dával jasně najevo svým podřízeným a poddaným, kdo rozhoduje o jejich bídném osudu.

Při škrcení spočíval princip ve stlačení vnitřního orgánu nepřítele (obvykle hrtanu či průdušnice) pomocí Síly tak, aby mu dočasně znemožňoval dýchání. Jelikož tato nejméně destruktivní technika neměla za cíl oběť na místě zabít, ale spíše vystrašit, obvykle netrvalo samotné škrcení příliš dlouho.

Silový stisk byl mnohem efektnější metodou trestu a hlavně poškození protivníka. Dovoloval totiž zdatnému sesílateli zcela ovládnout tělo oběti, vyzdvihnout jej do výšky a libovolně jím cloumat.

Nejbrutálnější bylo drcení Silou. Tato nestvůrná technika poskytla oběti krátký pobyt pár metrů nad zemí a poté výlet do světla Síly, jemuž předcházela imploze všech vnitřních orgánů.

Nejslavnějším uživatelem výše zmíněných technik byl samozřejmě Temný Pán ze Sith Darth Vader. Imperiály, kteří nevěřili v jeho "zastaralé náboženství", přesvědčoval krátkým škrcením, zatímco neschopné podřízené tak ihned popravoval. Důkazem jeho mistrovství v tomto oboru bylo předvádění techniky škrcení i na extrémní vzdálenosti, jen za pomoci vizuálního kontaktu s obětí (neblahý osud admirála Ozzela) či dokonce drcení lehkých pozemních vozidel i s posádkou uvnitř. Důvod toho, proč takto rozvinul své nadání, je zřejmý (viz. silové blesky).

Škrcení neposlušného podřízeného

Technika drcení má dlouhou historii