Hlavní stránka Temná strana Síly a její vliv v Impériu
Galaktické Impérium filosofie historie struktura osobnosti technika temná strana kultura

"Kdybys poznal pravou sílu Temné strany ..."


Úvod

Volání Temné strany


PrŮvodce nositeli TemnÉ strany

Adepti Temné strany

Císařovy Ruce

Císařská garda a Císařští Nejvyšší Ochránci

Imperiální inkvizitoři

Imperiální strážci

Proroci Temné strany

Šerá akademie

SÍly TemnÉ Strany

Blesky

Škrcení, stisk a drcení


Mara Jade v období po své zradě

Krásná a nebezpečná

Shira Brie alias Temná paní ze Sith Lumiya

Lumiya

Mara Jade


Císařovy Ruce (Emperor's Hands)

K přetvoření galaxie do podoby, jakou císař vídal ve svých snech, bylo vždy zapotřebí ji zbavit osob, kteří kalí její krásu - zvláště když šlo o existence jako ambiciózní planetární guvernéři, zpupní kriminální vůdci, vysoko postavení povstalečtí sympatizanti či neloajální imperiální úředníci. Jak se však zbavit těchto nepříjemných parazitů, kteří zpravidla disponují značnou ozbrojenou silou tak, aby vše zanechalo co nejmenší stopu? Odpovědí jsou prodloužené Císařovy ruce.

Císařovy Ruce jsou elitní agenti , kteří jsou zcela oddáni císaři. Zpravidla jsou cvičeni již od časného dětství, a tak bývá obvyklé, že si ze svého života nepamatují nic, než svou oddanou službu. Pracují vždy samostatně, často s falešnou představou o tom, že jsou jedinými svého druhu. Během svých akcích mají zpravidla zajištěnou plnou podporu imperiálních úřadů i veškerých zdrojů, které potřebují pro zdárné splnění své mise. Tato výhoda se ještě navíc snoubila s neobvyklou elegancí a krásou, neboť Císařovy Ruce byly většinou pohledné ženy. Je pochopitelné, že tolik významných obyvatel Císařského paláce o nich smýšlelo jakožto o císařových konkubínách.

Není divu, že si Císařovy Ruce díky svým úspěšným zásahům časem vybudovaly až mystickou pověst. Pokud se potenciální oběť dopátrala toho, že císař i jen pouze uvažuje o nasazení Ruky, většinou to u ní mohlo vyvolat strach z neznámého nebezpečí takové míry, že raději uposlechla císařovu vůli. Techniky řešení úkolů se u jednotlivých Rukou lišily, některé Ruce sahaly po okázale destruktivních metodách, ty nejlepší však zpravidla prováděly své operace s chirurgickou přesností. Právě ona preciznost ve vyhledání oběti a jejím následném zneškodnění, bez ztráty na okolních občanech, zajistila Rukám jejich pověst andělů pomsty.

Citlivost na Sílu nebyla u Císařových Rukou nezbytná, je však pravdou, že drtivá většina z nich jí disponovala. Například nejznámější Císařova Ruka, Mara Jade, pomocí Síly přijímala rozkazy od svého pána. Další agentka, Shira Brie, se dokonce později stala obávanou Temnou Paní ze Sith ovládající světelný bič. Císařovy Ruce však nejsou typickým příkladem agentů Temné strany, neboť jejich napojení na Sílu bylo povětšinou nepříliš vyvinuté a navíc své činy nevnímaly jako něco, čím by se Temné straně blížily. Koneckonců likvidovaly nepřátele celé veřejnosti

Nejlepší císařova agentka