Hlavní stránka Galaktické Impérium ve světě Star Wars
Galaktické Impérium filosofie historie struktura osobnosti technika temná strana kultura

Povstání Jediů bylo potlačeno.
Zbývající Jediové budou loveni a poraženi.

císař Palpatine


Útok na mně zanechal jizvy a znetvoření. Ale ujišťuji vás, mé odhodlání nebylo nikdy silnější!

císař Palpatine


Abych zajistil bezpečnost a stabilitu, Republika bude přeorganizována na první Galaktické Impérium! Pro bezpečnější a jistější společnost.

císař Palpatine


Úvodní slovo

Inspirační zdroje Galaktického Impéria

Roboti a Impérium


4-LOM a IG-88

Koláž s probotem

Hlava probota

Probot ve větvích


Roboti a Impérium

Roboti Galaktického Impéria nejsou příliš odlišní od ostatních robotů světa Star Wars. Mají pouze jiné priority, kterými by v případě správného naprogramování měla být oddaná služba Impériu. Jinak se chovají zcela normálně. Nemají žádnou duši ani neumí doopravdy myslet, neboť jak kdysi řekl jeden generál Klonových válek: "Kdyby droidi uměli myslet, my tady nejsme." Takoví jsou ve světě Star Wars. Jejich myšlení je pouhou simulací, kterou velmi dobře matou své okolí, ač je divák u jistých dvou povstaleckých droidů přesvědčen o opaku.

Jakožto nemyslící bytosti tedy droidi postrádají jakákoli práva. Kdokoli, kdo je toho schopen, může jim kdykoli vymazat paměť či je rozebrat. Důležité je ovšem ono slůvko "schopen", protože existují jisté modely droidů, s jejichž vymazáváním paměti by si to rozmyslel kdejaký občan. Ať už jde o zcela poslušné a ozbrojené Dark Troopery či zvrácené zmetky IG-88 a IG-72, jsou tito roboti vybaveni arsenálem, který může přeměnit jakoukoli bytost v prach.

Obzvláště zajímavé případy jsou právě série IG a robot známý jako 4-LOM. V jejich elektronických mozcích totiž vzniklo cosi jako vědomí, které je sice osamostatnilo, ale zároveň obrátilo na dráhu zločinu či pochybného lovu odměn.Jaká je však příčina? Je snad automatické, že robot, který projevuje známky samostatnosti, se obrátí vůči svým stvořitelům? Existuje mnoho případů, že nikoli. Avšak v těchto případech nešlo o droidy Impéria.

Jinak bývá často slýcháván názor, že imperiální roboti jsou zlí či zvrácení. Tento názor je již z principu nutné rezolutně odmítnout. Pokud přijmeme fakt, že chování robota je nadefinováno pouze jeho programovými instrukcemi, tak nemá smysl se bavit o tom, že je opravdu zlý. Jinak však lze tento názor odmítnout i konkrétními příklady. Ať už jde o IT-O či RA-7 nebo Dark Troopera (o malém MSE-6 nemluvě), vždy jsou tito roboti schopni sloužit ušlechtilým cílům Galaktického Impéria. Jak by tedy mohli býti zlí?

Zamyšlený protokolární droid