Hlavní stránka Strhující příběh Impéria
Galaktické Impérium filosofie historie struktura osobnosti technika temná strana kultura

Historie Galaktického Impéria nám dává odpovědi. Při jejím studiu můžeme teprve pochopit věci, které hýbaly galaxií.


StruČnÁ historie GalaktickÉho ImpÉria

Klonové války

Zrození Galaktického Impéria

Rané Impérium

Klasické Impérium

Impérium po Endoru

Doba válečných pánů 1

Tažení znovuzrozeného císaře

Doba válečných pánů 2

Imperiální pozůstatek

Druhé Impérium

Nové Galaktické Impérium


Eskadra TIE fighterů

Mladý moff Tarkin

Acclamator


Rané Impérium

Přetvoření Staré republiky do Impéria nebylo zdaleka tak těžké, jak se očekávalo. Kancléř Palpatine již během Klonových válek podnikl značné množství prospěšných reforem. Velmi významné bylo například zřízení regionálních guvernérů ve všech systémech, vláda se tak dostala mnohem blíže k lidem. V počátcích Impéria bylo také dokončeno stíhání přeživších Jediů. Coruscant byl přejmenován na Imperial Center (City), také byl na něm mimojiné vystavěn monumentální Císařský palác, který se stal centrem administrativního života galaxie. Senát zůstal tím, čím vždy byl: shromážděním politiků hovořících a rozhodujících o ničem. Skutečná moc nad blahem občanů byla v rukou jediného vládce - císaře Palpatina, který také stal v čele tzv. Imperiálního vnitřního kruhu - nejužší skupiny rádců a vůdců. Císaři sloužil jakožto velkovezír Sate Pestage, který řídil vládu a běžnou administrativu Impéria. Nejpřednější místo mezi služebníky zaujímal spolustrůjce pádu Jedi, Darth Vader. Lord Vader byl vojenským vykonavatelem a Nejvyšším velitelem Imperiálních sil. Rané období Impéria je časem prudkého rozvoje ve všech oblastech. Ať už šlo o technologie, rozlohu či efektivitu státní moci, Galaktické Impérium již zcela překonalo Starou Republiku. (Pozn.: V období raného Impéria by se měl odehrávat i nově očekávaný seriál. V tomto směru je tedy možné se těšit na prudký rozvoj našich znalostí o této pozoruhodné době.)

 

Startující Acclamatory