Hlavní stránka Temná strana Síly a její vliv v Impériu
Galaktické Impérium filosofie historie struktura osobnosti technika temná strana kultura

"Kdybys poznal pravou sílu Temné strany ..."


Úvod

Volání Temné strany


PrŮvodce nositeli TemnÉ strany

Adepti Temné strany

Císařovy Ruce

Císařská garda a Císařští Nejvyšší Ochránci

Imperiální inkvizitoři

Imperiální strážci

Proroci Temné strany

Šerá akademie

SÍly TemnÉ Strany

Blesky

Škrcení, stisk a drcení


Maarek Stele

Blackhole - ve skutečnosti pravý Prorok jménem lord Cronal


Proroci Temné strany (Prophets of the Dark Side)

Za časů předendorovského Impéria byly ve službách císaře malá skupina služebníků, kteří využívali svého přirozeného nadání předpovídat budoucnost z proudů Temné strany Síly. Císař Palpatine si nesmírně cenil jejich služeb, neboť mu společně s jeho vlastními předpověďmi umožňovali přijímat vhodná rozhodnutí. Existence Proroků nebyla obecně nikomu známa, pouze v nejvyšších vládních kruzích kolovaly nesmělé zvěsti, které se nikdo neopovažoval rozvádět.

Jak se blížila bitva o Endor, císař odmítal naslouchat vizím, které naznačovaly něco jiného, než absolutní vítězství Impéria v bojích s Povstalci. Když Kadann, Nejvyšší Prorok Temné strany, předložil císaři budoucnost, ve které řád Sithu zanikl a do galaxie se navrátila rovnováha, císař se mu vysmál.

S pádem klasického Impéria se skupina podvodníků prohlásila Proroky Temné strany. Toto spiknutí nastrojené Imperiální rozvědkou mělo zajistit udržení moci v rukou několika moffů během poendorovského chaosu. Dokonce se na scéně objevili i imitátoři dvou největších Proroků, Kadanna a jeho učedníka Jedgara, kteří využívali svého vlivu k tomu, aby se jejich falešná proroctví vyplnila. Praví Proroci Temné strany síly se však v té době již skrývali na tajném místě, varováni ozvěnami budoucnosti - čekaje na znamení, které by jim naznačilo, že se mají opět zapojit do dění v galaxii.

Kadann a Jedgar