Hlavní stránka Osobnosti Galaktického Impéria
Galaktické Impérium filosofie historie struktura osobnosti technika temná strana kultura

Je lží, že Impérium dělalo z lidí nevýrazné, slaboduché a neschopné jedince (pokud nepočítáme Povstalce). Důkazem jsou níže uvedení!


Seznam osobnostÍ

Boba Fett

Císař Palpatine

Darth Vader

Mara Jade

Princ Xizor

Velkoadmirál Thrawn

Velkomoff Tarkin


Císař

Kancléř Palpatine

Císař 2

Senátor Palpatine

emperor-10.mp3

emperor-12.mp3

emperor-14.mp3

emperor-32.mp3

emperor-49.mp3

emperor-50.mp3

emperor-57.mp3


Císař Palpatine (Darth Sidious)

Vznešený císař Palpatine - jedna z mála opravdu velkých osobností, které kdy měla galaxie čest poznat a zároveň nejúspěšnější Pán ze Sith všech, neboť pouze on dokázal rozvrátit směšnou, Jedii prolezlou, Galaktickou Republiku a na jejích troskách vybudovat největší a nejmocnější říši všech dob. Císař Palpatine se stal duchovním otcem a vůdcem svého Galaktického Impéria, přesto anebo právě proto je jeho život zahalen stínem, pod který mohlo nahlédnout jen nemálo vyvolených. Ani dnes, kdy z Impéria zbyly trosky, neexistuje nikdo, kdo by měl tolik odvahy, aby ukázal světu pravou jeho tvář. Stala se z něj legenda, kult, který dodnes vzývá každý, kterému je otázka Impéria drahá a každý, který alespoň z vypravování ví o starých časech.

Na scéně se budoucí císař objevil jakožto podřadný politik z bezvýznamné planety Naboo. Obratnou politikou se mu podařilo udržet v roli senátora po dvacet let. Během této doby rostl jeho vliv prakticky ve všech významných organizacích galaxie, velmi pomalu a opatrně si tak připravoval podmínky pro budoucí převzetí moci.

Vše započalo návrhem republikového kancléře Valoruma o zdanění obchodních cest ve vzdálených zónách. Toto opatření, ke kterému senátor Palpatine kancléře ve skutečnosti dotlačil, narazilo na předvídatelný odpor mocné Obchodní federace. Během summitu mezi oběma stranami sporu na Eriadu byla vyvražděna naprostá většina vůdců Obchodní federace, kromě zbabělého a chamtivého místokrále Nute Gunraye a jeho neimodiánských spolupracovníků. Mezitím se senátoru Palpatinovi podařilo zdiskreditovat voleného krále Naboo Verunu. Na jeho místo nastoupila mladá a nezkušená Amidala. A soukolí se dalo do pohybu.

Za šest měsíců Obchodní federace napadla a obsadila planetu Naboo. V průběhu této krize se ale podařilo královně Amidale uprchnout na Coruscant, tam na radu senátora Palpatina vyvolala hlasování o nedůvěře kancléři Valorumovi. To vyústilo ve zvolení Palpatina kancléřem, neboť senátorovi hrály do sabaccu i sympatie s jeho planetou. Obchodní federace byla sice přinucena se stáhnout, nicméně její zdánlivý neúspěch se stal základem pro pozdější události.

Zhruba po osmi letech Palpatinova vedení vyeskaloval střet mezi Starou Republikou a Hnutím separatistů, které se sestávalo mimo jiné právě z Obchodní federace. Vůdce Konfederace separatistů - charismatický hrabě Dooku - vyhlásil nezávislost na republice. V reakci na to se začalo debatovat o možnosti vojenského zajištění celistvosti Republiky. Tyto snahy byly naplněny poté, co byla objevena tajná armáda bojových konfederačních droidů, kteří byli určeni pro boj s Republikou. Ve stejnou dobu byla objevena armáda bojových klonů. Ta byla svěřena pod osobní velení kancléře Palpatina iniciativou několika senátorů. Z Palpatina se tak stal dočasný diktátor, který měl republiku provést bezútěšnými Klonovými válkami.

Až příliš pozdě pro Republiku a Jedie vyšlo najevo, že Klonové války byly jedním velkým divadlem. Kancléř Palpatine alias Temný pán ze Sith Darth Sidious měl plně pod kontrolou obě válčící strany, aniž by kterákoli z nich tušila něco o jeho pravé identitě. Byl to právě on, kdo stál za Obchodní federací v době nabooanské krize. On sám se stal mistrem zbloudilého mistra Jedi - hraběte Dooku. Dooku, neboli Darth Tyranus, se stal Palpatinovou figurkou, kterou později nahradil vyvoleným rytířem řádu Jedi - Anakinem Skywalkerem. Toho důmyslně svedl na temnou stranu síly příslibem moci a věčného života pro něj i jeho zakázanou lásku Padmé Amidalu.

Z Anakina Skywalkera se stal Darth Vader - věrný služebník císaře Palpatina a strůjce zániku řádu Jedi. To byl počátek císařova Impéria.

Palpatine vládl Impériu z Císařského paláce v Imperial City po mnoho let, založil si však také záložní svět ve světech Jádra galaxie. Na Byssu vysával Sílu ze zajatců, díky tomu obelstil smrt stářím. Také se zde věnoval svým četným služebníkům Temné strany Síly. Později se mu při mučení knihovníka řádu Jedi Ashka Body podařilo získat tajemství, která v kombinaci s učením jeho bývalého mistra Darth Plagueise Moudrého vyvrcholilo v jeden z největších Palpatinových úspěchů. Podařilo se mu přenášet své vědomí do stále nových naklonovaných těl, a tak obejít poškození způsobená Temnou stranou a zároveň se stát nesmrtelným. A to ještě lépe než Jediové, kteří mohou po smrti přežívat pouze jako nehmotní duchové.

Na vrcholu své kariéry se císař Palpatine rozhodl rozpustit senát a vládu lidí nahradit ultimativním nástrojem zkázy - Hvězdou smrti. Bohužel úspěchy směšné bandy povstalců poněkud zkřížily jeho plány. Obě dvě hvězdy smrti vzaly za své. Přičemž na palubě Druhé Hvězdy smrti skonal i samotný císař, když se pokoušel nahradit čím dál tím slabšího a neloajálnějšího Vadera jeho synem, neúspěšně. Věrolomný služebník jej zradil. Nebohého starce svrhl do propasti.

Nebyl to však Jeho konec. Probudil se na Byssu v klonovaném těle a ve vhodný okamžik započal znovudobývání Impéria. Dokonce se Mu podařilo z Luka Skywalkera udělat svého nového učedníka. Skywalker totiž přes svůj pošetilý záměr zničit Temnou stranu zevnitř nebyl schopen vzdát se Temné strany Síly. Pouze se mu podařilo sabotovat některé z Palpatinových válečných strojů - Plenitele světů. Nakonec však byl znovuzrozený císař opět poražen, spojenými silami sourozenců Skywalkerových.

Císař samozřejmě neměl žádné problémy se znovuosídlením svého nového klonovaného těla na Byssu. Ale ani s pomocí nové superzbraně - Galaxy Gun - již nemohl zvítězit. Byl zrazen, neboť někteří jeho služebníci poškodily jeho klony, ty se staly fyzicky i psychicky slabými. Palpatine se tedy pokusil vstoupit do těla potomka Skywalkerova rodu, do těla Anakina Sola. Bohužel byl zastřelen bývalým pašerákem a hrdinou Povstání Hanem Solem. Jeho unikající vědomí spoutal znovunalezený Jedi Empatojayos Brand. Císař Palpatine se tak už nikdy nemůže vrátit. Už nikdy nespatří slávu ani smrt svého Impéria. Je již definitivně mrtvý. Jeho odkaz však setrvává, vzpomínky na něj v srdcích lidí, kteří ho milovali i v srdcích nepřátel nikdy nevymizí. Každý, kdo byť jen trochu poodhalil část císařova života, musí obdivovat genialitu, se kterou vedl svoje dílo. Byl mistrem v používání Temné strany Síly k předpovídání budoucnosti. To mu dávalo obrovskou převahu nad protivníky. Bohužel nedokázal zcela odhalit osudovou proměnu svého služebníka v rozhodující chvíli. Pozdějšími vůdci pozůstatků Impéria byl kritizován za zcela bezúčelné vyhazování peněz na gigantické projekty typu Hvězda smrti. Neoprávněně. Tato díla byla dalším důkazem jeho strategické geniality, škoda, že selhala na nekompetenci císařových služebníků.

Tato základna Impéria stále považuje císaře Palpatina za jediného vládce. Každý vůdce následující jeho odkazu musí brát na vědomí, že je jen zástupcem císařovi vůle, byť již není mezi námi.

 

Císař na palubě Druhé DS