Hlavní stránka Strhující příběh Impéria
Galaktické Impérium filosofie historie struktura osobnosti technika temná strana kultura

Historie Galaktického Impéria nám dává odpovědi. Při jejím studiu můžeme teprve pochopit věci, které hýbaly galaxií.


StruČnÁ historie GalaktickÉho ImpÉria

Klonové války

Zrození Galaktického Impéria

Rané Impérium

Klasické Impérium

Impérium po Endoru

Doba válečných pánů 1

Tažení znovuzrozeného císaře

Doba válečných pánů 2

Imperiální pozůstatek

Druhé Impérium

Nové Galaktické Impérium


Akademie Jedi na Ossusu

Bastion - hlavní planeta Impéria

Darth Krayt

Darth Talon - Kraytova Ruka

Coruscant

Princezna Marasiah

Císař Roan Fel

SSD třídy Pellaeon

Znak nového Impéria

Ossuský masakr

Darth Nihl - další Kraytova Ruka

Antares Draco - vůdce imperiálních rytířů

 


Nové Galaktické Impérium

Invaze Yuuzhan Vongů otřásla celou galaxií. Povstalecká Nová republika se utkala se silou v některých ohledech mocnější, než staré Impérium a v tomto souboji podlehla. Krátce na to však byla nahrazena Galaktickou Aliancí, která za významné pomoci Imperiálního pozůstatku nakonec vetřelce z cizí galaxie odrazila. Ve známém vesmíru tak mohl opět zavládnout klid a mír. Imperiální pozůstatek, který byl během války s Vongy uchráněn větších škod, vstal z popela a hrdě se přihlásil ke svému dědictví. Zrodilo se nové Galaktické Impérium.

Po porážce Vongů se stalo hlavním problémem poválečné obnovy zrestaurování planet, které byly během konfliktu poničeny. První znovuzrozenou planetou se stal Ossus, kde spojily své síly Yuuzhan Vongští Tvárci a tehdy opět mocní Jediové. Výsledek předčil veškerá očekávání - Ossus se stal rajskou zahradou a zároveň sídlem nové Akademie Jedi. Další projekty obnovy následovaly. Nakonec bylo do programu zařazeno kolem jednoho sta planet.

Obnovené planety ale po čase začaly trpět četnými problémy. Jejich vegetace se začala deformovat do nepřirozené podoby a z kůže místních obyvatel začaly rašit bolestivé kostní výrůstky, které byly v dobách války často viděny u obětí Vongů. Přestože zrada Yuuzhan Vongů byla evidentní, Jediové přesvědčili Galaktickou Alianci, aby se za ně postavila. Imperiální moffové vzpláli spravedlivým hněvem a dožadovali se nekompromisní odvety. Na jejich popud tak vznikla slavná Anaxeská dohoda. Galaxie se opět ocitla ve víru války, tentokrát ale Galaktická Aliance stála proti svému dřívějšímu spojenci, Galaktickému Impériu.

Když vypukla válka mezi Impériem a Aliancí, mnoho členských světů opustilo Alianci. V myslích jejich vládců totiž ještě zcela nevymizely dozvuky hořké války s Vongy. Tyto světy se buďto přidaly na stranu říše, či setrvaly v neutralitě. Již tehdy mnozí viděli budoucnost Galaktické Aliance černě, její osud však byl zpečetěn až s příchodem Nového Řádu Sithu na galaktickou scénu. Tito Sithové se v tajnosti vyvíjeli na legendární planetě Korriban, zatímco jinde zuřily bitvy. Na Korribanu totiž opět povstal starodávný Pán Sithu Darth Krayt, který kolem sebe soustředil silnou armádu a mnoho mocných učedníků, plně ponořených v proudech Temné strany.

Sithové otevřeně podpořili Impérium v jeho kampani, během tří krutých let války se Aliance vzdala a byla pohlcena Galaktickým Impériem, které se tak po zhruba sto letech stalo opět dominantní mocí v galaxii. Společně se zánikem Aliance padl stín i na apolitické rytíře Jedi, po kterých císař Impéria požadoval naprostou oddanost jeho vůli. Ti však odmítli jeho velkorysou nabídku a uchýlili se do vyhnanství na Ossusu.

Sithové ale zradili všechny. Byli to právě oni, kdo sabotoval restaurační práce Yuuzhan Vongů. Sithové díky zničení Chrámu Jedi na Coruscantu a Ossuskému masakru takřka zvítězili ve svém úsilí vyhladit rytíře Jedi. To jim však nestačilo, jejich cílem vždy bylo ovládnout galaxii na úkor svého dosavadního spojence - Impéria. Proto zradili i císaře Roana Fela a snaží se zničit i jeho rodinu. Osud galaxie tak opět vyhlíží temně a paradoxně tak velmi záleží na tom, jestli přeživší Jediové najdou ztracenou sílu k tomu, aby Sithům vzdorovali.

Struktura moci a význačné organizace nového Impéria

Císař

Císař a jeho dceraV době vpádu Nového Řádu Sithu do galaxie byl císařem Roan Fel, třetí císař na trůnu ze slavné dynastie Felů, jejíž počátky sahají až k baronu Felovi z palpatinovského Impéria. Ačkoli byl plně vytrénovaným Imperiálním rytířem Jedi, jeho umění Síly nelze v žádném případě srovnávat s císařem Palpatinem. Měl však výborný politický postřeh a strategické myšlení, které mu umožňovalo vést Impérium k prosperitě cestou, kterou vyznačil již jeho praděd. Jeho jediná dcera, krásná Marasiah, je univerzální dědičkou trůnu, avšak mnoho moffů zpochybňuje možnost vlády císařovny. Bohužel ani takový génius, jako byl císař Roan Fel, nemohl zcela vystihnout záměry řádu Sithu, který kdysi býval oporou starého Impéria.

Imperiální moffové

Moff VeedVláda císaře nebyla nikdy v žádném případě absolutní. Moffové, autonomní vojenští vůdci, si udrželi svůj podíl na moci už z dob raného Bastionského Impéria. Jejich zájmy jsou však pestré, někteří kráčí ve stopách svých předchůdců ze starého Impéria, někteří mají ambice na získání trůnu. Nikdy nebylo pro císaře snadné prosadit svou vůli a vizi mezi moffy, vždy to od něj vyžadovalo veškerý jeho důvtip.

Imperiální misie

Astraal Vao - misionářkaStanice Imperiální misieOrganizace Imperiální misie vznikla jako důsledek iniciativy prvního císaře Fela s názvem "Vítězství bez boje". Účelem Misie bylo šířit vliv Impéria skrze nabízení pomoci a podpory poničeným světům, které byly ochromeny Válkou s Yuuzhan Vongy. Misie má bezpočty stanic na mnoha planetách galaxie. Samotní misionáři zasvětili svůj život principům pokory a služby ostatním, což jsou podle nich hodnoty, které Impérium ztělesňuje. (Pozn.: Jednou z misionářek je i modrá twi-lekská žena jménem Astraal Vao. Připomíná vám tohle jméno (jakožto hráčům legendární hry KOTOR) něco? Ovšemže. Modrá twi-lečka s podobným jménem Mission Vao je totiž jednou z hlavních postav KOTORu I. Tvůrci komiksů Legacy si tudíž zřejmě díky asociaci s jejím jménem (angl. mission = misie) vypůjčili charakter.)

Imperiální rytíři

Imperiální rytíř JediImperiální rytíři jsou plně vytrénovaní Jediové, avšak jejich věrnost patří Impériu, zosobněném v majestátu císaře, spíše než Síle. Samotnými Jedii jsou tak proto Rytíři Impéria považováni za Šedé Jedie, tedy osoby nadané Silou, které sice nevede Temná strana, ale přesto plně nenásledují pravou cestu Síly. Avšak ani praví Jediové nijak nezpochybňují jejich schopnost sebekontroly, zručnost či moc v Síle. Odznakem jednoty Rytířů Impéria jsou jejich světelné meče, které mají všechny shodný vzhled a připomínají jim, že oni sami jsou méně, než to, čemu slouží. Červená uniforma rytířů také připomíná jistou návaznost na legendární Rudou gardu císaře Palpatina.

Technika

Díky tomu, že Imperiální pozůstatek nestál v útočném koridoru Vongů, tak měli jeho inženýři dostatek zdrojů i času k vývoji mnoha progresivních technologií, které později znamenaly obrovskou převahu nad ostatními mocnostmi galaxie.

Super Star Destroyer třídy Pellaeon

Tyto lodě jsou nejdemonstrativnějším příkladem dominance Galaktického Impéria. Stejně jako jejich staří imperiální předchůdci, nemají tato ušlechtilá monstra v galaxii soupeře. V loděnicích Kuatu jim byl dán elegantní hladký profil trupu, který zmenšuje riziko zničení řídících částí lodi a poskytuje větší využití energie štítů.

Pellaeon-class Super Star Destroyer

Sienar Predator

Ačkoli Predatory nahradily v Imperiální flotile starý systém T.I.E., tak jejich parametry jsou neporovnatelné. Poslední model stíhaček od firmy Sienar totiž disponuj přes své miniaturní rozměry hypermotorem i štítovým generátorem, který se rozprostírá po celé ploše dýkovitých křídel. Křídla jsou nezávisle polohovatelná, což dělá z Predatorů ve spojení s kvalitní výzbrojí jedny z nejhbitějších a nejnebezpečnějších stíhaček všech dob.

Sienar Predator

Stormtroopeři

Vylepšený stormtrooperAlternativní helma pro nelidiAni pověstné bílé páteři Imperiální armády se nevyhnul modernizační proces. Jejich zbroj byla vylepšena natolik, že poskytuje už velmi jistou ochranu před výstřelem z blasteru, náhlavní senzory byly umístěny poněkud výše a obuv se již standardně dodává se vzorkem. Již od dob Impéria Ruky mohou v armádě sloužit i nelidé, proto bývá helma i zbroj těmto druhům upravena natolik, aby se přizpůsobily jejich fyzickým odlišnostem. I v novém Impériu však přetrvávají tradiční hodnoty oceňované u stormtrooperů stejně jako tradiční jednotky. Například slavná 501. legie pocházejí již z pradávných dob Klonových válek!