Hlavní stránka Osobnosti Galaktického Impéria
Galaktické Impérium filosofie historie struktura osobnosti technika temná strana kultura

Je lží, že Impérium dělalo z lidí nevýrazné, slaboduché a neschopné jedince (pokud nepočítáme Povstalce). Důkazem jsou níže uvedení!


Seznam osobnostÍ

Boba Fett

Císař Palpatine

Darth Vader

Mara Jade

Princ Xizor

Velkoadmirál Thrawn

Velkomoff Tarkin


Černobílá Mara

Mara Jade v období kampaně velkoadmirála Thrawna

Mara z doby před Endorem

Mara sledující lorda Vadera na Yavinu IV

Mara Jade již jako zrádkyně

Portrét Mary Jade

arica.wav

goodfite.wav


Mara Jade (Skywalker)

Život Mary Jade lze rozdělit do tří velkých etap. V první z nich byla nejnebezpečnější (a nejkrásnější) agentkou císaře, v druhé osamocenou vykonavatelkou císařova posledního rozkazu. Nakonec však zradila a stala se symbolem spiknutí Povstání a toho, co zbylo z Impéria.

Císař vzal Maru pod svou ochranu, ještě když byla malé nechápající dítě. Poskytl jí domov a nejlepší výcvik, i v užívání Síly. V zázemí císařova paláce z ní vyrostla nepřekonatelná bojovnice, lovkyně lidí a agentka. Krásná, s planoucíma zelenýma očima a rudou hřívou vlasů. Stala se Císařovou rukou, jedním z elitních služebníků císaře, kteří žili v přesvědčení, že jsou jedineční. Mara Jade žila v paláci oficiálně jako tanečnice, okolí jí vnímalo jako císařovu konkubínu a jen ti nejmocnější a nejznalejší tušili její pravé poslání.

Mara vynikala v boji se světelným mečem a díky Síle mohla i naslouchat císařovým pokynům kdekoli v galaxii. Se svou vlastní lodí a droidem K3 začala záhy po svém jmenování plnit roli ochránkyně pořádku Impéria. Před událostmi Yavinu byla pověřena vysledováním zbývajících Jediů. Právě Maře se podařilo vypátrat tajemnou Temnou ženu, ačkoli jejím zabitím byl poctěn lord Vader. Právě na něj začala Mara brzy žárlit, chtěla podobně jako mnoho dalších zaujmout Vaderovo místo po císařově pravici. A náznaky Vaderova rozpolcení kvůli posedlosti vůči mladému Skywalkerovi jí dávaly naději. V letech před bitvou o Hoth proto lorda Vadera bedlivě střežila.

Poté co Vader v Oblačném městě selhal v obrácení Luka Skywalkera na Temnou stranu, císař pojal pochybnosti ohledně loajality svého nejvěrnějšího služebníka a dal raději Maře rozkaz, aby zdroj Vaderových pochyb zlikvidovala. Mara velmi správně předpokládala, že se mladý povstalec pokusí opět zachránit svého přítele Hana Sola. Vydala se proto na Tatooine, aby se nechala zaměstnat v Jabbově paláci jako tanečnice jménem Arica. Její první pokus o zabití Skywalkera selhal, když jí plány překazila Jabbova agentka Melina Carniss. Ta Maru podezírala ze snahy o zavraždění Jabby a nechala ji na čas uvěznit. Jabba poté Maře zakázal, aby se zúčastnila popravy Skywalkera ve Velké jámě Carkoonu. Nebýt její nepřítomnosti, Luke Skywalker by během svého pokusu o osvobození neuspěl. Mara by mohla velmi snadno přitáhnout meč, který si Skywalker nechal vystřelit z jednotky R2-D2. Osud galaxie stál na jednom nepatrném okamžiku... Když Mara selhala v tomto úkolu, pokusila se splnit alespoň druhou misi - zabití šéfa podsvětí Dequca. Aniž by to tušila, i v tom selhala.

Při návratu do Imperial Center zastihl Maru dozvuk strašné události. Pocítila, že císař byl zavražděn. Spatřila ve své mysli, kterak oba dva zrádní Skywalkerové zákeřně vraždí jejího Mistra. V hlubokém utrpení, které způsobila svým zklamáním, ji v duši zazněl poslední císařův příkaz: "Zabiješ Luka Skywalkera."

Na Coruscantu ji zadržela šéfka Imperiální rozvědky Ysanne Isard, která se mezitím dostala k moci. Tušila, že by Jade mohla ohrozit její plány. Mara však opět unikla a odletěla z Imperial City jako uprchlík.

Začala cestovat po galaxii, nyní již bez podpory Impéria, které bylo jejím životem, jejím účelem, v němž něco znamenala. Byla hnána jen touhou po pomstě a obrovským dluhem vůči mrtvému císaři, který začala splácet akcemi v jeho jménu. Konečně na Qiaxxu zabila Dequca, též zavraždila nevěrného imperiálního guvernéra na Kintoru. Záhy však opět nalezla alespoň částečný smysl života, když se přidala k pašerákům.

Síla jí dala tu možnost, že se do její blízkosti dostal vrah jejího Mistra, Luke Skywalker. Nalezla jeho X-wing, jak se vznášel s poškozenou pohonnou jednotkou prostorem, když unikal velkoadmirálu Thrawnovi. Od toho okamžiku měla bezpočet příležitostí, aby jej sprovodila ze světa. Její závazek vůči císaři však již byl oslaben vztahem k pašerácké organizaci a posléze i k Povstání. Zradila svého Mistra a pomohla Povstání zlikvidovat šílené klony Joruuse C'baothe a Luuka Skywalkera. Zabitím Skywalkerova klona si ospravedlnila svoje odpadnutí od ideálů Nového řádu a definitivně začala kolaborovat se samozvanou Novou Republikou. Později přetrhala i svá pouta k pašerákům a zcela se oddala Vaderovu synovi. Již jako vycvičená Mistryně Jedi poté bojovala proti budoucím hrozbám, které galaxii a hlavně Povstalce sužovali. Odmítla dokonce uznat znovuzrozeného císaře za svého skutečného pána.

I když během událostí s objevením pozůstatků výpravy Outbound flight projevila jisté sympatie vůči stormtrooperům Impéria Ruky, Impérium již přestalo mít v její Povstání zaprodané duši místo.

Úsměv Mary Jade