Hlavní stránka Kultura Galaktického Impéria
Galaktické Impérium filosofie historie struktura osobnosti technika temná strana kultura

"Kadet flotily musí být gentlemanem každým coulem."


Druhy kultury v GalaktickÉm ImpÉriu

Vzdělání

Zábava a informace

Písmo

Kompendium Temné strany


Kadeti v prostorách IA

Interiér IA

IA z pohledu povstaleckého agenta

Stormtroopeři v IA

Interiér IA podruhé

Chodba v IA


Imperiální akademie (The Imperial Academy)

Slavná Imperiální akademie zastřešovala veškeré vzdělání uvnitř Impéria. Pokrývala všechna odvětví vojenského vzdělávacího systému. Nedílnou součástí studií byly i politické vědy (formující správné občany) a společenská etiketa. Až do pádu Impéria byla akademie nejlepší a často jedinou šancí, jak uspět. Postavení a majetek nebyl u uchazečů o studium důležitý – pouze talent a tvrdá práce mohli zajistit úspěch. Pro mnoho mladých lidí byla Imperiální akademie jedinou možností, jak uniknout z neútěšných životních reálií a prosadit se.

Smutnou ironií je to, že tato instituce, která byla přímo ztělesněním ušlechtilých myšlenek Nového Řádu, byla nápomocna při výcviku několika budoucích zrádců. Individua typu Han Solo se zpronevěřila systému, který jim dal vše a přešli na stranu Povstalců.

Imperiální ústav vyšších studií (The Imperial Institute of Higher Studies)

Tato akademie byla umístěna na planetě Ferrhast a byla jednou z nejprestižnějších vzdělávacích institucí Nového Řádu. Slibní studenti zde dostávali příležitost studovat velmi široké spektrum témat, to vše pod kvalifikovaným dohledem imperiálních vyučujících. Studenti měli nejen kvalitní pedagogické vedení, ale zároveň bylo postaráno o zdárné utváření jejich politických názorů. Veškeré náznaky protistátních myšlenek tak byly zadušeny již v počátcích.

Nejvyšší imperiální universita (The Imperial Prime University)

Nejlepší škola v celém Impériu byla založena samotným císřem. Nejtalentovanějším studentům bylo umožněno rozvíjet své vlastní schopnosti pro budoucí obohacení Impéria. Tato universita měla na svých seznamech jména těch největších géniů, stratégů či konstruktérů galaxie.

Budova Imperiální akademie na Coruscantu