Hlavní stránka Kultura Galaktického Impéria
Galaktické Impérium filosofie historie struktura osobnosti technika temná strana kultura

"Kadet flotily musí být gentlemanem každým coulem."


Druhy kultury v GalaktickÉm ImpÉriu

Vzdělání

Zábava a informace

Písmo

Kompendium Temné strany


"The Force is an energy field, fed by all living things. All living things have darkness within them that feeds the dark side of the Force. The universe rages. My own anger can unlock and unleash the anger of the cosmos. From this act flows the power of the dark side."

z Knihy hněvu

"My Empire was built on the power of the dark side. Without that power, it could not hold together. My own dark will drove the Imperial war machine, and its wheels were lubricated by fear and anger – anger at the rebellion, and fear of my punishment. But fear, anger, and military might were not enough to hold it all together. Without the dark side, that same fear and anger were enough to tear the Empire apart."

z Knihy hněvu

"The new technology of destruction is an extremely useful tool for furthering the aims of the dark side. Star Destroyers and Death Stars were viewed by some as tools of political conquest. They missed the point entirely. My vision for the galaxy has always been to fill its uncounted worlds with the emotions that serve the dark side. If a civilization is burned down by the guns of a Star Destroyer, it is gone forever, but if it can be made to fear that destruction, the true power in the galaxy grows ever stronger."

z Knihy hněvu

"When rage leads directly to results, a sense of the omnipotence of expressed rage grows. Vader felt this sense of power, but he and I did not use it in the same way. I have truly learned to control my anger, while Vader could only partially control his. Like a berserker, he always struck out with his rage, but I am like a furnace. My rage burns deep within, contained and concentrated. Mine was ever the greater strength, for this reason. Many of my enemies were fooled by my apparent lack of defenses. But rage, focused within and controlled, is a devastating weapon that can be used at any time, and without warning."

z Knihy hněvu

"Anger, concentrated by will in the vital center of the body creates a portal through which vast energies are released - the energies of the dark side of the Force. Standing watch with the mind, in my meditation of anger, I have slain my enemies from great distances, through the dark side power that permeates the galaxy. I have created lightening and unleashed its destructive fire. Using this knowledge, I can unleash the dark side energies that are all around us, even to shatter the fabric of space itself. In this way, I have created storms."

z Knihy hněvu

Kompendium Temné strany

Zatímco velkovezír a ministři zaopatřovali každodenní chod Impéria, císař Palpatine během své vlády věnoval nezměrné úsilí meditacím a studiu Temné strany. Nikdo přesně neví, kdy začal se svým celoživotním literárním dílem, ale jeho nejbližší služebníci měli za to, že se tak stalo již v době, kdy poprvé propadl vábení Temné strany. Bezpočty bytostí podlehlo její moci v průběhu věků, ale jen málo z nich prozkoumalo tolik jejích tajemství jako veliký císař.

Temná strana je nepoměrně mocnější a dostupnější než Světlo. Císař odhalil, že příčinou toho, proč Temnota nikdy nedosáhla proslulosti Světla, je to, že Temná strana byla dosud většinou ryze osobní, zapovězenou záležitostí. Světlá strana je však dobrá akorát tak pouze na ubohé kouzelnické triky a projevy slabosti, tedy na věci, které jsou přinejmenším neužitečné pro ty, kteří již pochopili, čeho všeho je Síla schopná.

Císař Palpatine byl přesvědčen, že Temná strana byla ignorována kvůli prosté zbabělosti. Neboť jen málo bytostí kdy mělo odvahu zaplatit za její moc odpovídající oběť. Jelikož Temná strana nikdy nestrpěla projevy slabosti, bylo v rámci jejích možností velmi nesnadné sdílet objevené znalosti i pocity. Neexistovala žádná rozsáhlá organizace služebníků Temna, která by přetrvala věky. Neexistovala žádná velká sbírka tradic Temné strany, včetně sbírek předcházejících Temných pánů. Čím více si císař uvědomoval rozsah úkolu, který před ním ležel, tím více chápal, že bude muset začít co nejdřív, aby nakonec skutečně dosáhl absolutní vlády nad zdroji Temné strany.

Se možnostmi, kterými jakožto neomezený vládce galaxie disponoval, shromáždil v relativně krátké době obrovskou sbírku znalostí z milionů světů. Zkoumal tajemství Síly ve všech jejích podobách, které se vyskytovaly v galaxii, ať už šlo o šamanství Jarvashquiinu či příběhy Tyia. Ve spojení s tajemstvími, jež vytrhl z myslí Jediů, kteří byli zatčeni během Čistky, poznal více, než kdy před tím očekával.

Jednou z jeho nejskvělejších kořistí byl Ashka Boda, vlastník slavného jediského holokronu. S tímto artefaktem, plným těch největších tajemství řádu, již císař měl pouze pramalou potřebu lovit další Jedie živé. S tímto pokladem byl schopen vyhledat jakýkoli pramen, který potřeboval k dalšímu pokroku ve svém studiu. Již mnoho let před tím vyčerpal studnici všech neobjevených znalostí učení Krathu či Heresiarchů. Od té doby se jeho zkoumání přeorientovalo především na experimentální úroveň. Nakonec sjednotil tyto znalosti ve velkém Kompendiu Temné strany. Bohužel z celého kodexu stačil dokončit pouze tyto tři svazky: Kniha hněvu, Slabost podřadných a Tvorba nestvůr (pouze manuskript).

Kniha hněvu (The Book of Anger)

První kniha císaře Palpatina se zabývá využitím emocí k ovládání Síly. Císař v tomto díle považuje hněv za nejmocnější druh citu. S hněvem může Jedi povolat moc Temné strany, využít ji pro zvětšení své vlastní moci a schopnosti ničit. Císař učí, že hněv a zuřivost, v kombinaci s promyšleným řízením vůle, volají na pomoc tu nejvyšší úroveň moci Temna, která nám dává dokonce i neuvěřitelnou schopnost zabíjet na velké vzdálenosti.

Slabost podřadných (The Weakness of Inferiors)

Tato druhá kniha učí nenásilné vládě nad nevinnými, nevšímavými a všemi podřadnými bytostmi. Kniha obsahuje několik základních principů:

1) Všechna moc pochází od slabých - Slabé bytosti nikdy nevěřili, nevěří a nebudou věřit v sebe samé nebo ve svoji schopnost udržet si moc.

2) Tvář autority - Slabé bytosti žijí jako ve snu. Všechny jejich myšlenky, činy a potřeby jsou ovládány tváří a hlasem, který řídí sen. Tváří a hlasem, který je naučili poslouchat. Tváří a hlasem autority.

3) Zákon strachu - Důsledkem prvních dvou bodů je to, že slabé bytosti žijí ve strachu. Pouhý náznak násilí od toho, kdo má moc, je postačující k vyvolání poslušnosti slabých. Jak se může ten, kdo nevěří ve své vlastní schopnosti, postavit proti moci druhých? To je nemožné.

4) Slabé bytosti nerozumí Síle - Síla je univerzálním prostředkem získání moci nad slabými. Slabé bytosti nerozumí Síle. Slabé bytosti necítí Sílu, jak by tedy pak mohly poznat či používat Sílu?! Jsou tedy závislí na milosti těch, kteří znají a používají moc Síly. Vhodné užití Síly tak může povzbudit jejich poslušnost.