Hlavní stránka Strhující příběh Impéria
Galaktické Impérium filosofie historie struktura osobnosti technika temná strana kultura

Historie Galaktického Impéria nám dává odpovědi. Při jejím studiu můžeme teprve pochopit věci, které hýbaly galaxií.


StruČnÁ historie GalaktickÉho ImpÉria

Klonové války

Zrození Galaktického Impéria

Rané Impérium

Klasické Impérium

Impérium po Endoru

Doba válečných pánů 1

Tažení znovuzrozeného císaře

Doba válečných pánů 2

Imperiální pozůstatek

Druhé Impérium

Nové Galaktické Impérium


Eskadra TIE fighterů před DS

Bitva o Hoth

Zničení štítu můstku Executoru

Vader a Luke Skywalker

Vader zasažený výbojem Temné strany

Výbuch Druhé DS při pohledu z Endoru


Klasické Impérium

Začátek období klasického Impéria se datuje k definitivnímu rozpuštění senátu a tím k vymazání posledních zbytků Staré Republiky. Tato instituce již v té době neměla prakticky žádné slovo, byla však jakousi zárukou poslušnosti zúčastněných planet. Senát byl již dříve nahrazen Radou moffů, tedy mnohem pružnější a regionálně zaměřenou institucí. Zcela v souladu s Tarkinovo doktrínou strachu (spočívající na geniální myšlence ovládání galaxie pomocí jedné obávané síly, než postupným upevňováním moci na jednotlivých světech) má v tomto období obrovský význam Imperiální vojenská síla. Imperiální armáda si však své postavení nezasloužila pouze tím, že zapadala do vládního programu, ale také svou neoddiskutovatelnou zásluhou na konsolidaci a rozšíření Raného Impéria. Vyvrcholením Tarkinovy doktríny se stalo uvedení Hvězdy smrti do plného provozu. Tato síla měla od té chvíle nahradit senát a udržovat v galaxii mír. Ten byl narušen podvratnou činností několika osob, které se staly neloajálními vůči Impériu. Skupina senátorů (ve složení: Bail Organa z Alderaanu, Garm Bel-Iblis z Corellie a Mon Mothma z Chandrily) dala podepsáním tzv. Corellianské dohody vzniknout Povstání. Povstání, které už svým naivním názvem (Aliance za obnovu Republiky) budilo spíše posměch než obavy, však díky nevděčnosti mnoha občanů Galaktického Impéria bohužel nezaniklo tak rychle, jak se očekávalo. Od počátku odtajnění spiknutí na HoloNetu, Povstalecká Aliance byla nemilosrdně stíhána všemi složkami imperiální správy. Navzdory tomu se našlo relativně velké množství zrádců, kteří se začlenili do povstaleckých řad. Je smutné, kolik synů a dcer Nového Řádu bylo zlákáno zlem. Do tenat povstalecké císařovny Mon Mothmy upadali důstojníci, vojáci, senátoři i děti význačných občanů, tajné služby měly v té době až příliš mnoho práce. Přesto bylo Povstání vždy organizací s podprůměrným zázemím a špatně vycvičenými členy s neskutečným fanatismem. Povstání se chovalo jako teroristická organizace, svými útoky ohrožovalo životy spořádaných občanů. Vše zašlo tak daleko, že na vymícení Povstání byl císařem povolán samotný lord Vader. I ten však záhy zklamal, když se mu nepodařilo získat zpět plány Hvězdy smrti, které povstalečtí špióni dostali do spárů. Selhalo i mučení povstalecké veličiny, téměř nezletilé princezny Leii, které bylo následně spojeno se zničením její domovské planety Alderaan Hvězdou smrti. Ani tato názorná demonstrace neskutečné odhodlanosti a morální kvality Impéria nezabránila Povstalcům v pravděpodobně posledním útoku jejich historie. Skupinka několika povstaleckých stíhaček typu X-wing a Y-wing podnikla směšný nálet na Hvězdu smrti. Navzdory všem očekáváním, díky nepředpokládanému zásahu budoucího novodobého rytíře Jedi, Hvězda smrti byla zničena, na její palubě zahynul výkvět imperiální flotily. Povstalci poté svůj špatně organizovaný teroristický čin nazvali "bitvou o Yavin". Ó jak velká to byla chyba, povstalecké první významné vítězství vyústilo v největší hon v dějinách galaxie. Povstalci byli pronásledováni ze soustavy do soustavy. Ani po jejich vypuzení z Hothu však nebyli rozdrceni. Podařilo se jim obnovit své síly a podniknout útok na Druhou Hvězdu smrti, aniž by tušili, že jde o past. Druhá Hvězda smrti zanikla a s ní zemřel i císař. To byl konec, naprostý konec. Každý si tehdy pokládal otázku: Má Impérium smysl, i když už nebude císař? Se smrtí císaře, lorda Vadera, zničením Druhé hvězdy smrti, Executoru a se spoustou dalších ztrát padlo Klasické Impérium. Doba Klasického Impéria byla (pokud pomineme Povstání) absolutním vrcholem. Ani po jejím uplynutí však Impérium nemizelo tak rychle, jak by si "novorepublikoví" Povstalci přáli. Impérium nepadlo náhle zevnitř, jako Stará republika, bylo oslabeno vnější silou. I po bitvě o Endor tak Impérium přežilo.

Na palubě Druhé Hvězdy smrti