Hlavní stránka Galaktické Impérium ve světě Star Wars
Galaktické Impérium filosofie historie struktura osobnosti technika temná strana kultura

Povstání Jediů bylo potlačeno.
Zbývající Jediové budou loveni a poraženi.

císař Palpatine


Útok na mně zanechal jizvy a znetvoření. Ale ujišťuji vás, mé odhodlání nebylo nikdy silnější!

císař Palpatine


Abych zajistil bezpečnost a stabilitu, Republika bude přeorganizována na první Galaktické Impérium! Pro bezpečnější a jistější společnost.

císař Palpatine


Úvodní slovo

Inspirační zdroje Galaktického Impéria

Roboti a Impérium


Římský vojevůdce Marius

Budoucí císař Galaktického Impéria - senátor Palpatine

Prétoriánská garda římského císaře

Rudý gardista císaře Palpatina

Římské galeje z filmu Ben Hur - dole otroci, nahoře vojáci

Můstek Executoru - dole nižší důstojníci, nahoře lord Vader

Trantor - centrum Asimovova Galaktického Impéria

Imperial Center - centrum Galaktického Impéria Star Wars

Kurosawovův hrdina

Zmutovaný pilot gildy, který se zcela změnil vlivem působení koření (Duna)

Přední pohled na kokpit B-17

Přední pohled na TIE Fighter

Jeřáby v Port of Oackland

AT-AT


Inspirační zdroje Galaktického Impéria

Jedním z mnoha důvodů, proč je nám svět Star Wars tak blízký a srozumitelný, je to, že při jeho tvorbě čerpali George Lucas i ostatní autoři především z historie a z jim známých filmových, literárních či jiných uměleckých projektů. Reálie Galaktického Impéria nevznikaly z ničeho. Jsou důmyslným spojením v naší kultuře tolik rozšířených obrazů starověkého Říma, nacistických zvěrstev a mnoha dalších drobných inspirací - to vše propojeno fantastickými vizemi autorů. Výsledkem je kolos s neobvyklou poetikou a výtvarnou krásou, prostor, kde existují gigantické dýkovité lodě, drobné hřmotné létající stroje, masy v černobílých barvách a hlavně nelítostní mocní válečníci a vládci. Svět, kde ožily nesplněné sny všech nezralých jedinců s velikášskými sklony, napoleonským komplexem, posedlostí mocí a mnoha dalšími duševními defekty. Náš svět.

Říše římská

Dějiny Římského impéria se nepokrytě staly základní stavební kostkou politického vývoje galaxie Hvězdných válek a rozvržení moci v Římě inspirovalo politickou strukturu Galaktického Impéria i Republiky. Obsahem celé prequelové trilogie je právě onen známý přechod od demokratického systému, který selhává, do systému vlády jednoho muže. Historie se v zjednodušené a mírně pozměněné formě retransformuje do fiktivního prostředí.

Římská republika padla v důsledku rostoucích bojů o moc mezi více zájmovými skupinami. Její krizi doprovázel úpadek politické morálky senátní aristokracie, v rozporu se zájmy státu dostaly prostor projevy nenasytné hrabivosti a osobní ctižádosti. Republika zaznamenala několik vojenských porážek, aby nakonec ve prospěch zachování integrity slevila ze svých zásad. Jediný člověk byl neustále volen konzulem kvůli zajištění kontinuity vojenského vedení. Ten člověk přistoupil k vojenské reformě a vybudoval slavnou republikovou profesionální armádu, která rozdrtila nepřátele republiky. Ten člověk se stal nejmocnějším politikem své doby. Svým počínáním jasně ukázal, jak silná armáda může oslabit republikánský systém, neboť vojevůdce, který si zajistí naprostou loajalitu dostatečně velké skupiny vojáků, může snadno prosazovat své politické zájmy. O několik let později si jiný muž přisvojil tradiční titul diktátora, avšak jeho samovláda nebyla časově omezena. Ten muž se vypořádal se svými odpůrci tak, že své nepřátele zapsal do zvláštního seznamu, a tak je postavil mimo zákon. Tudíž každý je mohl beztrestně zabít. Opět jiný muž zase pochopil, že samovládu lidé přijmou snadněji, když se budou domnívat, že republikánské tradice stále fungují. Nechal tedy senát a další instituce obsadit sobě nakloněnými osobami bez vlastní vůle, které jej nakonec zvolily císařem.

Předešlý popis činů římských vojevůdců Maria a Sully a císaře Augusta je nikoli nepodobný událostem v předaleké galaxii, stačí si jen kreativně dosadit pojmy jako císař Palpatine, Klonové války, Rozkaz 66 a jsme doma. Zdrojem inspirace se stala například i slavná pretoriánská garda, jejímž úkolem bylo ve starém Římě zajištění císařovy bezpečnosti. V Galaktickém Impériu měla toto poslání slavná Císařova Rudá garda. Inspirace zašla dokonce až tak daleko, že podobně jako jejich římští kolegové, tak ani někteří Rudí gardisté si neodpustili zradu a zásahy vůči osobě císaře. Impérium světa Star Wars však čerpá z Římské říše i prostřednictvím ostatních filmových či literárních děl. Ve slavném oscarovém filmu Ben Hur se objevuje scéna na palubě římské galéry. Uprostřed vnitřku lodi se táhne dlouhá deska, po které prochází římští vojáci, zatímco pod nimi, v malých jámách na obou stranách desky těžce veslují otroci. Podobné uspořádání mají i můstky imperiálních hvězdných destruktorů, kde nižší důstojníci pracují v šachtách pod úrovní podlahy, po které se procházejí vyšší důstojníci. V sci-fi sérii Nadace od Isaaca Asimova je hlavní planeta románsky vyhlížejícího Galaktického Impéria zcela pokryta městem, podobně jako Imperial Center (Coruscant).

Třetí říše

Je nutno si spravedlivě přiznat, že opravdu nezanedbatelný podíl na designu Impéria mají nacisté. Podobně jako císař Palpatine s Hvězdami smrti, tak i Adolf Hitler proklamoval v posledních letech svůj úmysl vyhrát válku prostřednictvím různých zázračných superzbraní. Nelze si nevšimnout podoby nacistických vojenských přehlídek s těmi imperiálními (dokonce i povstaleckými). A jestliže němečtí nacisté měli prý ve druhé světové válce nejvíce "cool" uniformy, tak o imperiálech lze podobné tvrzení stokrát podtrhnout.

Další odkazy

Kurosawa - Lucas označuje filmy Akira Kurosawy za jeden ze svých největších inspiračních zdrojů při tvorbě Star Wars. Z jeho filmů si měl údajně vypůjčit i podobu posvátného znaku Galaktického Impéria. Jedna z Kurosawových záporných filmových postav totiž nosí kamon (tj. japonský rodový erb), který je tomu imperiálnímu velmi podobný.

Duna - Knižní sci-fi série Franka Herberta odehrávající se ve vesmíru, kde má koření, které umožňuje mezihvězdné lety, nevyčíslitelnou hodnotu, se stala klasikou. V prvotních verzích příběhu Star Wars měla princezna Leia místo plánů Hvězdy smrti přenášet vzácné koření. Koření nakonec hraje ve Star Wars také jistou (i když mnohem méně významnější) úlohu. Na nehostinné planetě Kessel jsou totiž umístěny imperiální doly na glitterstim, koření s nadpřirozenými schopnostmi.

Bombardér B-17 - Imperiální TIE fightery mají podobný vzhled kokpitu jako tyto stroje z druhé světové války.

Nakládací jeřáby v Port of Oackland - Tak právě tyto konstrukce podle Lucasových slov daly podnět ke vzniku slavných imperiálních kráčivých tanků AT-AT, posléze AT-ST. Je však nutné připomenout, že kráčivé tripody uvedl na scénu ještě v 19. stol. geniální H. G. Wells.

Zdroj některých výše uvedených informací (především v části Další odkazy): SW Origins

Nacistická přehlídka v propagandistickém filmu Triumf vůle

Imperiální přehlídka ku příležitosti příletu císaře Palpatina