Hlavní stránka Temná strana Síly a její vliv v Impériu
Galaktické Impérium filosofie historie struktura osobnosti technika temná strana kultura

"Kdybys poznal pravou sílu Temné strany ..."


Úvod

Volání Temné strany


PrŮvodce nositeli TemnÉ strany

Adepti Temné strany

Císařovy Ruce

Císařská garda a Císařští Nejvyšší Ochránci

Imperiální Inkvizitoři

Imperiální strážci

Proroci Temné strany

Šerá akademie

SÍly TemnÉ Strany

Blesky

Škrcení, stisk a drcení


Inkvizitor Jerec

Nejvyšší Inkvizitor Tremayne

Jerec

Jerec podruhé


Imperiální Inkvizitoři (Imperial Inquisitors)

Inkvizitoři jsou lovci trénovaní v užívání Síly, lovci, kteří jsou pověřeni vyhledáváním a pronásledováním jedinců citlivých na Sílu. Po dopadení své oběti mají za úkol ji bud přivést do císařových služeb nebo zlikvidovat. Inkvizitoři disponují dostatečnými nástroji i zdroji k tomu, aby putovali napříč Impériem i za jeho hranice s jasným posláním. Inkvizitoři měli dopadnout zbylé rytíře Jedi, kteří přežili velkou čistku provedenou na jejich řádu.

S využitím nekompromisních postupů a přiměřeného násilí Inkvizitor udolává svoji oběť tak dlouho, až přijme moc impéria nebo zemře. Inkvizitor nemá čas na ohledy. Je kladivem určeným k vytepání galaxie do tvaru, který císař shledává vyhovujícím.

Císař založil úřad Inkvizice záhy po čistce, která vyhladila většinu Jediů. Později, když obětí Inkvizitorů ubývalo, Inkvizitoři se přeorientovali do jiných rolí či povětšinou zmizeli. Někteří padli během bitev či plnění svého povolání, jiní pocítili hněv svého pána. Přesto přežívající příslušníci Inkvizice upevňovali svou moc, jejich vliv rostl.

Přesto je život Inkvizitora neustále zastíněn možnou ztrátou postavení i života. Uchazeči o místo Inkvizitora jsou podrobně přezkušováni nejdříve Imperiální rozvědkou, poté Velkoinkvizitorem a nakonec samotným císařem. Když neprojdou, jsou popraveni jakožto zrádci. I přijatí Inkvizitoři jsou neustále pod dohledem pozorných očí Velkoinkvizitora Tremayna a lord Vader u nich provádí časté inspekce.

Tremayne a lord Vader