Hlavní stránka Strhující příběh Impéria
Galaktické Impérium filosofie historie struktura osobnosti technika temná strana kultura

Historie Galaktického Impéria nám dává odpovědi. Při jejím studiu můžeme teprve pochopit věci, které hýbaly galaxií.


StruČnÁ historie GalaktickÉho ImpÉria

Klonové války

Zrození Galaktického Impéria

Rané Impérium

Klasické Impérium

Impérium po Endoru

Doba válečných pánů 1

Tažení znovuzrozeného císaře

Doba válečných pánů 2

Imperiální pozůstatek

Druhé Impérium

Nové Galaktické Impérium


Sate Pestage na Ciutricu

Prorok Temné strany

Falešný Prorok

Proroci podruhé

Zamyšlená Isard


Impérium po Endoru

Bitva o Endor se stala jasnou zkouškou loajality pro všechny osobnosti Impéria. Mnozí v ní zklamali. Po drtivé prohře byla rozštěpena flotila a začala vznikat četná diktátorská království. Tento vývoj byl ale logickým vyústěním deprese, v jaké se Impérium ocitlo. Císař neměl žádného následníka, jeho říše měla trvat po tisíce let. O jeho místo tedy začaly probíhat nelítostné boje. Pokud veřejnost očekávala, že někdo přeci jen zastoupí mrtvého císaře, byl to pro ni patrně císařův velkovezír a dlouholetý služebník Sate Pestage. Vskutku Pestage de facto řídil běžné záležitosti Impéria již před bitvou o Endor, neboť císař se spíše věnoval studiu Temné strany. Po císařově smrti však Pestage příliš dlouho nevládl, díky svým neshodám s vnitřní vládní radou. Pestage raději zradil Impérium a začal vyjednávat s Povstalci o přenechání Coruscantu výměnou za Ciutrickou hegemonii. Za to byl po zásluze ztrestán useknutím hlavy. Záhy po velkovezírově konci se dostala do čela Impéria Ysanne Isard. Ta se opírala především o sílu Imperiální rozvědky, která teď již byla bez jakékoli kontroly. Během své krátké vlády se jí mimojiné podařilo porazit povstání výboru velkomoffů a Proroků Temné strany. Ani Isard však svými úskoky nedokázala zabránit Povstalcům v postupu. Dokonce ztratila i Coruscant.

 

Ysanne Isard v akci