Hlavní stránka Strhující příběh Impéria
Galaktické Impérium filosofie historie struktura osobnosti technika temná strana kultura

Historie Galaktického Impéria nám dává odpovědi. Při jejím studiu můžeme teprve pochopit věci, které hýbaly galaxií.


StruČnÁ historie GalaktickÉho ImpÉria

Klonové války

Zrození Galaktického Impéria

Rané Impérium

Klasické Impérium

Impérium po Endoru

Doba válečných pánů 1

Tažení znovuzrozeného císaře

Doba válečných pánů 2

Imperiální pozůstatek

Druhé Impérium

Nové Galaktické Impérium


Admirál Pellaeon

Bastion

Yuuzhan Vong


Imperiální pozůstatek

Po pádu admirála Daaly se hlavní postavou Impéria stal admirál Gilad Pellaeon - věčný podřízený všech významnějších vojenských veličin, jako byli Thrawn, Daala a koneckonců i znovuzrozený císař. Pellaeon nebyl nijak oslnivý stratég, za jeho vlády se Impérium zmenšilo na několik málo sektorů ve Vnějším okraji, které už se ani otevřeně nemohly pustit do boje s "Novou Republikou". Správní středisko tohoto pozůstatku dřívější moci a slávy byla planeta Bastion. Přesto je nutné Pellaeonovi přiznat jistou zásluhu za stabilizování a upevnění imperiální samosprávy a myšlenek Nového Řádu, byť na takto malém území. Přesto Pellaeon bude nakonec v dějinách znám jako zrádce. V zájmu zachování svého malého dominia, rozhodl se uzavřít mír s Povstalci. Přes odpor moffa Disry, který mimojiné proslul během aféry se "znovuzrozeným" Thrawnem, byla smlouva podepsána. Výměnou za toleranci "Nové Republiky" k jeho "Bastionskému Impériu" se Pellaeon zřekl své svaté povinnosti vůči císaři, vůči říši. Nejen, že uzavřel mír s Povstalci a z pozůstatků Impéria udělal jejich satelit, ale dokonce podpořil Povstalce vojensky. Vypomáhal "Nové Republice" během invaze Yuuzhan Vongů.

 

Pellaeon v akci