Hlavní stránka Organizace, instituce, galaxigrafie, ...
Galaktické Impérium filosofie historie struktura osobnosti technika temná strana kultura

Galaktické Impérium je svět, který má své zákony. Ten svět lze zkoumat z mnoha a přesto nikdy nevystihnete vše.


Galaxigrafie

Galaxie

Imperial City (Coruscant)

Byss


Organizace a instituce

COMPNOR a ISB

Imperiální armáda

Imperiální flotila

Imperiální rozvědka

Černé slunce


Agenti II

Zabijácký astromech II

Agent II

Ysanne Isard


Imperiální rozvědka (Imperial Intelligence)

Imperiální rozvědka je v drtivé většině aspektů diametrálně odlišná od ISB. Je to dáno mimojiné historickým vývojem, neboť II má mnohem delší tradici, která sahá až do dob Republiky, kdy se do vedení republikové rozvědky dostal Armand Isard. Ten pak po převratu velel instituci, která měla klíčový podíl dopadení nejen obyčejných disidentů, ale i rytířů Jedi.

Každopádně II má naprosto jinou strukturu, než zmiňovaný Imperiální bezpečnostní úřad, který je organizován přísně hierarchicky, jakožto polovojenská organizace. Struktura II se (alespoň na nižších úrovních) podobá spíše celulární síti. Základní jednotkou jsou téměř autonomní buňky, které mají kontakt pouze s nejbližší nadřízenou instancí. Nemají žádný přehled o dalších buňkách, tím je zajištěno dokonalé utajení všech operací i skutečné podstaty II. Tento geniální nápad se tak promítá i do hodnostního systému, který ... prakticky neexistuje, alespoň ne na první pohled. Pracovník Imperiální rozvědky je za všech okolností zkrátka "agent".

Imperiální rozvědka je neobvykle houževnatou organizací. Relativně obstojně překonala pád klasického Impéria, nejspíše díky své nezávislosti na politické struktuře a armádě.

S osudy II po bitvě o Yavin je spojeno jedno velmi důležité jméno, tím jménem je Ysanne Isard. Ysanne byla dcerou Armanda Isarda. Svého otce během krize s uloupením plánů Hvězdy smrti nejdříve nechala popravit a zaujala poté jeho místo v čele organizace. O jejím vlivu svědčí i to, že jí císař daroval dvojče Executoru, hvězdný superdestruktor Lusankya.

Ovšem i po neblahém konci panování "Ledového srdce" (což byla Ysannina přezdívka) Imperiální rozvědka přetrvala. Velmi významně asistovala velkoadmirálu Thrawnovi během jeho tažení.

Imperiální rozvědka se dělila do několika hlavních divizí:

1. Všudypřítomní

2. Vnitřní záležitosti

3. Analýsa

4. Operace

5. Inkvisitoři