Hlavní stránka Organizace, instituce, galaxigrafie, ...
Galaktické Impérium filosofie historie struktura osobnosti technika temná strana kultura

Galaktické Impérium je svět, který má své zákony. Ten svět lze zkoumat z mnoha a přesto nikdy nevystihnete vše.


Galaxigrafie

Galaxie

Imperial City (Coruscant)

Byss


Organizace a instituce

COMPNOR a ISB

Imperiální armáda

Imperiální flotila

Imperiální rozvědka

Černé slunce


Stormtroopeři na stráži

Snowtrooper s kanónem E-Web

Noční záběr z pozemního konfliktu s Povstáním

Spaceship Troopers

Vodní bitva

AT-AT swimmer

Průzkumník se speederem a droidem

AT-AT - symbol pozemní techniky Impéria

Pozemní základna Flotily


Imperiální armáda

Hlavním úkolem Imperiální armády bylo udržování, obnovování či zavádění imperiálního pořádku na všech planetách, měsících, základnách či jiných tělesech v galaxii. Předpokládalo se u ní, že bude schopna odstranit jakékoli nebezpečí, které by hrozilo Galaktickému Impériu na povrchu kterékoli planety. A v drtivé většině případů tomu tak i bylo. Armáda však neměla jen planetární dosah. Téměř na každém větším plavidle byla přítomna početná posádka vojáků, aby bránila loď v případě vnitřního napadení či aby se účastnila výsadků.

Armáda byla zdrojem širokého pásma různorodých pracovních příležitostí. Přesto často mezi prostými obyvateli planet existoval rozšířený názor, že armáda se sestává téměř výlučně ze stormtrooperů. To však zdaleka není pravda. V armádních sborech pracovali váleční taktici, piloti pozemní techniky, dělostřelci i obrovský počet příslušníků pomocných jednotek. Stormtroopeři byli přirozeně důležitou součástí Armády, ale stejně tak i Flotily či tajných služeb. S Imperiální armádou byli spojováni kvůli tomu, že jejím úkolem byl jejich výcvik, aniž by přitom byli podřízeni pouze jí.

Hlavní úkoly Imperiální armády

Ofenzivní akce

Když planeta odmítla přijmout svrchovanost Impéria, tak byla na řadě Armáda. Když vyjednávání selhalo, k zabezpečení míru v oblasti bylo nutné využít síly. Nejprve Armáda vysadila své elitní jednotky, které záhy zničily nebo vyřadily strategické budovy a komunikační systémy, protivzdušnou obranu, planetární generátory štítu a hlavní energetické zdroje. Poté, co byl vyřazen hlavní obranný systém a přerušen distribuční kanál nepřítele, přicházela ke slovu hlavní úderná složka, která již měla převzít absolutní vládu nad planetou. Během všech těchto akcí Armáda spolupracovala s Imperiální flotilou, která podporovala pozemní jednotky bombardováním, palbou z orbity či vysíláním strategických hlavic. K tomu ještě Flotila garantovala zabezpečení vesmírného prostoru kolem planety nebo to, že z povrchu neunikne žádná loď.

Udržování planetárních posádek

Bývalo pravidlem, že Impérium vydržovalo na každé strategicky významné planetě stabilní a často i velmi početnou posádku. Na některých málo obydlených planetách s chybějící vládní strukturou dokonce byly imperiální armádní posádky jedinými reprezentanty moci. I přesto, že se mnohé základny podobaly spíše pevnostem, nejčastější náplní života vojáků bývala každodenní rutinní práce a soustavný trénink.

Přítomnost jednotek na vesmírných plavidlech

Pro tyto jednotky se vžil název "Starship Troopers". Měly rozkazem sloužit na vesmírných plavidlech Flotily jako záložní síly i stabilní posádky. Samozřejmě vedly výsadky na zajaté nepřátelské lodě. Též se staraly o akceschopnost veškerého převáženého pozemního vybavení, popřípadě i samotné lodi. Je přirozené, že v podobných situacích často docházelo k přirozenému prolínání pravomocí mezi příslušníky armádního či vesmírného sboru.

Výcvik stormtrooperů

Vzhledem k univerzálnímu nasazení stormtrooperů ve všech ozbrojených složkách šlo o jeden z nejdůležitějších úkolů. Stormtroopeři byli vždy pýchou Imperiální armády. Nejlepší z nejlepších. Armáda zaštiťovala převážnou část výcviku stormtroopera, kromě závěrečné specializační fáze u jedinců, kteří byli určeni k službě mimo okruh Armády.

Logistika a organizace

Armáda byla vždy považována za jednu z nejefektivněji pracujících organizaci v celém Impériu. Přestože disponovala obrovskými lidskými zdroji, k zdárnému boji byla vždy nutná bezchybná logistika a souhra. Každá jednotka musela v každé chvíli znát svůj úkol a mít někoho, kdo je za ni zodpovědný. Výuka vojenských velitelů od seržanta po velkoadmirála byla velmi tvrdá a jen ti nejnadanější a nejschopnější dosáhli vrcholu. Klíčovými slovy pro organizaci Imperiální armády byly řízení a zodpovědnost.

V kterémkoli okamžik bitvy musel vojevůdce u strategických diagramů vědět o aktuální pozici, stavu a chování všech nasazených jednotek. Vrcholnou důležitost mělo dodržování přirozeného sledu velení, kdy se každý nižší velitel zodpovídal vždy pouze přímo svému prvnímu nadřízenému. Správný odhad toho, kdy je již nutné podstoupit problém vyšší šarži či naopak, byl znakem zkušených velitelů. Teprve propracovaná struktura velení mohla spolehlivě zareagovat na dynamické podmínky bojiště (náhlé útoky snipera, objev minového pole či pastí,...).

Generál Veers v kokpitu AT-AT