Hlavní stránka Strhující příběh Impéria
Galaktické Impérium filosofie historie struktura osobnosti technika temná strana kultura

Historie Galaktického Impéria nám dává odpovědi. Při jejím studiu můžeme teprve pochopit věci, které hýbaly galaxií.


StruČnÁ historie GalaktickÉho ImpÉria

Klonové války

Zrození Galaktického Impéria

Rané Impérium

Klasické Impérium

Impérium po Endoru

Doba válečných pánů 1

Tažení znovuzrozeného císaře

Doba válečných pánů 2

Imperiální pozůstatek

Druhé Impérium

Nové Galaktické Impérium


Elitní komando klonů

Kit Fisto

Hrdinové Klonových válek

Republikový gunship

Mace Windu v souboji s SBD

Super Battle Droid

Generál Grievous


Klonové války

Několik let před tím, než vzniklo Galaktické Impérium, galaxií otřásal jeden z největších konfliktů, kterému musela stařičká Galaktická Republika čelit během své tisícileté historie. Tisíce droidů Konfederace nezávislých systémů byly pouze viditelným symbolem rozvratu, který tato doba přinesla. Nespočetné množství systémů se přidávalo ke skupině separatistů, kteří chtěli pod vedením hraběte Dooku zajistit odtržení od Republiky. O pravém důvodu jejich snah lze s odstupem času pochybovat. Konfederace byla pestrým sdružením, které sjednocovalo ziskuchtivé průmyslníky a obchodníky, ublížené národy a možná i několik idealistů, kteří prohlédli prohnilou stavbou Republiky a chtěli spravedlivější řád pro galaxii. Každopádně Konfederace se rozhodla hájit své zájmy silou. V tajných hutích a továrnách, separatistická válečná mašinérie začala budovat armádu droidů., i přes nedávný neúspěch Obchodní federace v krizi Naboo. Tato armáda byla vybudována s jediným cílem, donutit zdegenerovanou Republiku k přijmutí všech podmínek, které by Konfederace vznesla. Republika byla tehdy naprosto vojensky zranitelná, neboť již staletí nedošlo k žádnému většímu konfliktu, legendární války se Sithskou říší i Mandaloriány byly zapomenuty. Jedinou ozbrojenou mocí, která Republiku chránila, byli rytíři Jedi. Tento řád, jehož příslušníci prý oplývali nepřirozenými schopnostmi, nebyl početně příliš hojný, nicméně prý pouhá jeho existence zajišťovala dosud Republice mír. To však nic nezměnilo na nemohoucnosti, s jakou Jediové působili v Klonových válkách. Staly se vojáky, žoldáky zahnívajícího režimu a ten je potopil. Klíčovou silou, která měla rozhodnout Klonové války, byla záhadná armáda klonů. Její vznik je obestřen tajemstvím, prý se na něm podílel samotný císař. Nicméně klony byly pro částečnou umělou inteligenci droidů Konfederace víc než důstojným soupeřem. Sklonek Klonových válek se přiblížil s bitvou o Coruscant, která skončila jasným vítězstvím Republiky, která měla i díky klonům a pokročilejší technice (I významná část techniky Impéria vycházela z raných řešení z období Klonových válek.) čím dál tím větší převahu.

 

Clonetrooper