Hlavní stránka Temná strana Síly a její vliv v Impériu
Galaktické Impérium filosofie historie struktura osobnosti technika temná strana kultura

"Kdybys poznal pravou sílu Temné strany ..."


Úvod

Volání Temné strany


PrŮvodce nositeli TemnÉ strany

Adepti Temné strany

Císařovy Ruce

Císařská garda a Císařští Nejvyšší Ochránci

Imperiální inkvizitoři

Imperiální strážci

Proroci Temné strany

Šerá akademie

SÍly TemnÉ Strany

Blesky

Škrcení, stisk a drcení


Chlouba Impéria

Kir Kanos

Kir Kanos podruhé

Carnor Jax

 


Císařská garda (Imperial Royal Guard)

Pouze vybraní stormtroopeři měli tu možnost a poctu, aby se stali členy Císařské gardy. Tato elitní jednotka se honosila nejen svými unikátními červenými róbami, ale hlavně tím, že měla za úkol dbát přímo o císařovu bezpečnost. Kořeny Císařské gardy sahají až do časů Staré Republiky, tehdy ovšem měla za úkol střežit republikové osobnosti. Dalším významným rozdílem oproti jejímu předchůdci bylo nejen oblečení a výzbroj, ale hlavně zcela rozdílný trénink. Do výcvikového střediska na izolovaném světě Yinchorr byli vybíráni především jedinci s latentní schopností cítit Sílu. Ti, kterým se podařilo projít náročným výcvikem, byli postaveni před rozhodující zkoušku. Tou byl souboj na život a na smrt s jejich nejbližším přáteli mezi uchazeči. Pouze tak mohl budoucí gardista dokázat svou naprostou oddanost císaři.

Císařští gardisté byli nejen dobře vycvičení v souboji s vibrokopím k ochraně císaře, ale také museli ovládat techniku Síly, která by v případě jejich selhání udržela císaře naživu. Nikdy ve své historii však gardisté tuto schopnost nebyli nuceni využít.

Císařští Nejvyšší Ochránci (Imperial Sovereign Protectors)

Zatímco Císařští gardisté byli trénováni pouze v základních technikách Síly, ochránci byli přímo určeni k poznání Temné strany Síly. Jejich metody výcviku byly v lecčems podobné s Gardou, avšak jejich sklony k agresivitě a brutalitě byly brzy podchycovány a přiživovány. Ti, kteří byli dostatečně silní, aby našli cestu k Temné straně, byli odměněni nevýslovnou poctou. Měli za úkol dohlížení nad císařskou gardou a byli odpovědni pouze lordu Vaderovi a císaři.

Mlčenlivá stráž