Hlavní stránka Galaktické Impérium ve světě Star Wars
Galaktické Impérium filosofie historie struktura osobnosti technika temná strana kultura

Povstání Jediů bylo potlačeno.
Zbývající Jediové budou loveni a poraženi.

císař Palpatine


Útok na mně zanechal jizvy a znetvoření. Ale ujišťuji vás, mé odhodlání nebylo nikdy silnější!

císař Palpatine


Abych zajistil bezpečnost a stabilitu, Republika bude přeorganizována na první Galaktické Impérium! Pro bezpečnější a jistější společnost.

císař Palpatine


Úvodní slovo

Inspirační zdroje Galaktického Impéria

Roboti a Impérium


Budova Galaktického senátu Staré Republiky

Promluva císaře Palpatina

Promluva císaře Palpatina 2

Promluva císaře Palpatina 3

Promluva císaře Palpatina 4

Promluva císaře Palpatina 5


Co je Galaktické Impérium?

Oficiální podstatu Impéria vyjadřují nejlépe císařovy citace. Impérium nahradilo a rozšířilo Starou republiku, aby zajistilo galaxii Hvězdných Válek tolik potřebnou jistotu, o kterou přišla během Klonových válek. Toto úsilí je založeno na osobě císaře Palpatina, který stál v čele senátu jakožto kancléř na sklonku Staré republiky a který se stal duchovním otcem a vůdcem Impéria. Díky jeho důmyslnému programu s názvem Nový Řád se mu podařilo přeměnit skomírající Republiku v dynamickou a konsolidovanou mocnost, která se v době své největší slávy rozprostírala téměř po celém známém prostoru galaxie.

Viditelnou příčinou tohoto úspěchu je především pevná a přehledná hiearchie moci, mohutná a efektivně organizovaná armáda, která podmiňuje masivní průmyslovou výrobu. Senát v období Impéria hraje spíše ceremoniální funkci. Později je dokonce zrušen. Poněkud diskutabilní je snížení role nelidských druhů ve společnosti. Toto opatření, vyplývající z Nového Řádu, je však logickým důsledkem Klonových válek. Původce konfliktu, Konfederace nezávislých systémů, byla totiž sdružení organizací, v jejímž čele stály nelidské druhy, jako například neimodiánci. Po skončení válek a vítězství Republiky se tudíž proti nelidským druhům, i když většina z nich stála na straně Republiky, obrátilo veřejné mínění, většinová společnost v nich ztratila důvěru. Císař Palpatine této situace pouze elegantně využil pro své cíle.

Druhou, skrytou, ale snad ještě významnější příčinou je císařova moudrost Temné strany Síly. Císař je tak mocný, že naslouháním Síle může předvídat budoucnost, naslouchat plánům svých odpůrců a vykonávat rozhodnutí, u nichž běžný smrtelník jen stěží pozná jejich smysl a prozíravost. Další císařovou schopností je možnost ovládat myšlení a reakce ostatních bytostí. Toho císař využívá především během významných bitev, kdy pomocí Síly koordinuje činnost celé imperiální armády. Tehdy jsou v jeho moci mysli všech vojáků a on je řídí a vede k co nejlepším výkonům.

Císař však není jediným mužem Impéria, který ovládá Sílu. Má zástupy věrných služebníků, temných Jediů, adeptů Temné strany Síly, agentů. A tak, i když "plamen rytířů Jedi už v galaxii dohořel", je Impérium plné Síly, respektive její Temné strany. Císařův nejvěrnější služebník, Darth Vader, však stojí nad celou hiearchií. On je, stejně jako císař, Pánem Sithu. Byl to on, kdo pomohl císaři vyhladit rytíře Jedi a nastolit Impérium. Za to mu patří čestné místo hypotetického císařova následníka. Hypotetického proto, že císař je schopen vést své Impérium navěky.

Stanovisko Imperial Outpost

Z pohledu doby, kdy je Galaktické Impérium v troskách, se nabízí kritizovat vše co s ním souvisí. Takový přístup je ale u občana Impéria neomluvitelný. Ano, Impérium mělo drobné vady na kráse. Z dnešních zhýčkaných poměrů může se může jevit dokonce jako Galaktická říše Zla. Zapomíná se však na to, jaký přinos mělo Impérium pro svět Hvězdných Válek. Právě díky naprosté kontrole veřejného žiovota se zrodilo vhodné podhoubí pro galaktické podsvětí plné zločineckých organizací, gangsterů, lovců odměn, pašeráků, jehož reálie daly vzniknout jedněm z nejkrásnějších příběhům, postavám a obrazům. Právě díky Impériu můžeme obdivovat hrdinské skutky takzvaných kladných postav rebelie. (I když srdce imperiála přitom trpí.) To je pravá podstata Hvězdných Válek, pulzující život na jakékoli planetě, v jakémkoli prostředí. Vždyť který hrdinský příběh by vznikl bez správného Zla. A věřte ... Galaktické Impérium je to největší, nejuchylnější a nejsprávnější zlo, jaké kdy svět Star Wars potkalo!

Lord Vader vycházející z ohně