Hlavní stránka Strhující příběh Impéria
Galaktické Impérium filosofie historie struktura osobnosti technika temná strana kultura

Historie Galaktického Impéria nám dává odpovědi. Při jejím studiu můžeme teprve pochopit věci, které hýbaly galaxií.


StruČnÁ historie GalaktickÉho ImpÉria

Klonové války

Zrození Galaktického Impéria

Rané Impérium

Klasické Impérium

Impérium po Endoru

Doba válečných pánů 1

Tažení znovuzrozeného císaře

Doba válečných pánů 2

Imperiální pozůstatek

Druhé Impérium

Nové Galaktické Impérium


Brakiss

Brakiss podruhé

Císařský gardista


Druhé impérium

Se zradou Bastionského Impéria se nemohl smířit Brakiss - Temný Jedi a dřívější loutka inkvizičních důstojníků. V Hlubokém Jádru se postaral o sjednocení přežívajících novodobých diktátorů. Tak se zrodil sen o Druhém Impériu. Síly Druhého Impéria daly vzniknout Šeré akademii, v jejímž čele stanul právě Brakiss a která sídlila na mobilní kosmické stanici s maskovacím štítem. Šerá akademie se stala vážným konkurentem Skywalkerově instituci na Yavinu IV, narozdíl od něj Brakiss nabádal své studenty k otevření srdce vůči silám Temné strany, tímto komplexním přístupem ke vzdělání tak vycvičoval nové Temné Jedi, kteří se měli stát ochránci míru v novém Druhém Impériu. Brakiss se však stal obětí své důvěřivosti. Čtveřice falešných Císařových stráží Brakisse oklamala holografickou projekcí císaře Palpatina., ten je ve hněvu pozabíjel na palubě stanice Šeré akademie. Poslední z nich však aktivoval sebedestrukční systém stanice, která se vzápětí proměnila v trosky, tak jako Druhé Impérium.


(Pozn.: Přestože by se mohlo zdát, že Impérium je již minulostí, poslední zprávy naznačují (viz. CSWU), že by po 100 letech od invaze Vongů, v chystaném komiksu Legacy - Odkaz, mohlo Impérium znovu povstat. Těšme se, neboť: THE EMPIRE WILL RISE AGAIN!)

 

Příslušnice nového řádu Sithu

Ochutnávka komiksu Legacy