Hlavní stránka Osobnosti Galaktického Impéria
Galaktické Impérium filosofie historie struktura osobnosti technika temná strana kultura

Je lží, že Impérium dělalo z lidí nevýrazné, slaboduché a neschopné jedince (pokud nepočítáme Povstalce). Důkazem jsou níže uvedení!


Seznam osobnostÍ

Boba Fett

Císař Palpatine

Darth Vader

Mara Jade

Princ Xizor

Velkoadmirál Thrawn

Velkomoff Tarkin


Darth Vader s aktivovaným mečem

Vaderův TIE Advanced

Vaderova maska

Stínovaná kresba lorda Vadera

bidding.mp3

breath.mp3

impress2.mp3

needa.mp3

yesmastr.mp3 


Darth Vader (Anakin Skywalker)

O zrození Anakina Skywalkera (tak se Temný pán původně jmenoval) existuje mnoho dohadů a spekulací. Podle přesvědčení mnoha Jediů, kteří s ním v dobách, kdy ještě sloužil Světlé straně Síly, přišli do kontaktu, byl Anakin Skywalker postavou z dávných jediských legend, byl Vyvoleným. On, jakožto člověk zrozený zázrakem z midichlorianů, měl podle legendy zbavit galaxii Temné strany, zničit odvěkého nepřítele Jediů, řád Sithu.

Existuje však ještě jedna teorie, temnější, méně pravděpodobnější, ale o to více fascinující. Anakin Skywalker mohl být výtvorem Temné strany Síly. Pánové ze Sith, Darth Sidious a jeho učitel Darth Plagueis, měli nepochybně ambice manipulovat se životem prostřednictvím Temné strany. Darth Plagueis prý byl dokonce natolik úspěšný, že dokázal vytvořit život, pomocí midichlorianů. Mohli snad on či samotný Darth Sidious vytvořit svého budoucího učedníka, dokonalého učedníka? Kdo ví, cesty Síly jsou nevyzpytatelné.

(Nakonec je tu třetí možnost. Shmi Skywalker, Anakinova matka, se zkrátka nechala v Mos Eisley zbouchnout nějakým vesmírným povalečem. Prosté, sprosté, leč nejpravděpodobnější.)

Anakin Skywalker se dostal do spárů Jediů během Nabooanské krize. Přes počáteční odmítavé postoje nakonec Rada Jediů vzhledem k obrovskému potenciálu dítěte souhlasila s jeho výcvikem. Už během velmi volného výcviku, který vedl pozdější hrdina Klonových válek Obi-Wan Kenobi, se na mladém Skywalkerovi začala projevovat náklonnost k Temné straně.

Naštěstí velmi brzy navázal důvěrné přátelství s kancléřem Palpatinem, který mu pomohl jeho nadání rozvíjet a prohlédnout tajemství moci. Budoucí císař přislíbil Skywalkerovi zachování života jeho manželky a tím jej definitivně zlákal na Temnou stranu.

Anakin Skywalker poklekl před císařem a přijal jméno Darth Vader a titul Temného Pána ze Sith. Stal se jedním z nejmocnějších nástrojů, které císaři dopomohli k převzetí moci. Vyvrátil totiž doupě Jediů na Coruscantu a zlikvidoval vůdce Konfederace separatistů na Mustafaru.

Na Mustafaru jej však dostihli jeho žena a bývalý mistr Kenobi. Lord Vader v návalu moci Temné strany začal škrtit svou manželku, která vzápětí upadla do mdlob. Poté se střetl se svým bývalým mistrem, neboť Kenobi se odmítl přidat na jeho stranu a zároveň poštval Padmé proti němu.

Započal tak souboj dvou modrých mečů bývalých přátel. Lord Vader měl samozřejmě po celou dobu souboje zjevně navrch, udělal však fatální chybu, když přecenil své zatím nepříliš prozkoumané síly. Nerespektoval jednoznačně lepší taktickou polohu svého bývalého učitele a pokusil se o skok, při kterém mu Obi-Wan Kenobi, zkušený šermíř, způsobil smrtonosná zranění.

Lord Vader však nezahynul. V neskutečných mukách na břehu lávové řeky vydržel díky svému neskutečnému hněvu až do příjezdu svého nového mistra. Císař jej urychleně transportoval na Coruscant, kde se lord Vader podrobil sérii operací. Na jejich konci byl vpraven do bionického obleku, který zajišťoval jeho přežití a zároveň se stal jeho brněním.

Zrodil se tak Darth Vader, poslední Pán ze Sith, černý přízrak, nemilosrdný vykonavatel císařovy vůle a zhouba přeživších Jediů.

Lord Vader třímal ve svých rukou obrovskou moc. Jakožto nejvýše postavený služebník císaře si mohl dovolit okázale zabít nejvyšší důstojníky v případě sebemenšího selhání, přímo před zraky jejich podřízených.

Poněkud netypické bylo, že se lord Vader osobně angažoval v první řadě u mnoha bitev. To mu vysloužilo mimořádnou pověst u pěšáků Impéria. Lord Vader byl nepřekonatelným pilotem. S pomocí Síly dokázal předpovídat krátkodobý sled událostí, což mu dávalo obrovskou výhodu během vzdušných soubojů. Sám přitom dohlížel na vývoj prototypu vylepšeného T.I.E. fighteru. Ten byl vybaven štíty a kompaktním hypermotorem. Díky tomu obdržel první model této stíhačky X1, která mu po debaklu s Hvězdou smrti pomohla k přežití a návratu do Impéria.

Stejně jako císař i Vader měl početnou armádu služebníků. Mezi ně patřili například lord Hethrir, Rilao, Vost Tyne i vražedná noghrijská komanda. Lord Vader vlastnil dvě rozlehlé rezidence, jednou z nich byl palác na Coruscantu, druhou byl Bast Castle na nehostinné a odlehlé planetě Vjun.

Lord Vader se často angažoval v mnoha projektech, které sloužily k vývoji zbraní. Ať už to byl projekt Starscream, pokusy generála Mohce o výrobu supervojáků - Dark Trooperů, vývoj pacifógu měnícího mysl či nechvalně proslulé neúmyslné rozšíření smrtící nákazy na Falleenu. Tehdy byl lord Vader přinucen zlikvidovat celou populaci planety. Tím si ovšem rozhněval třetího nejmocnějšího muže říše - Falleena prince Xizora.

Se začátkem povstání byl lord Vader pověřen nalezením tajné základny Povstalců. Po krádeži plánů Hvězdy smrti mu také bylo přiděleno jejich opětovné získání. Podařilo se mu zajmout povstaleckou zrádkyni - princeznu Leiu Organa. Plány mu však těsně unikly. Na palubě Hvězdy smrti narazil během akce povstaleckého komanda na svého bývalého mistra Obi-Wana Kenobiho. Bez problémů tohoto vetchého starce přeťal v půli a pomstil se mu tak za své zmrzačení. Při útěku Povstalců s princeznou Leiou z Hvězdy smrti nechal sledovat jejich plavidlo. To ho zavedlo k hledané povstalecké základně.

Bohužel během útoku Hvězdy smrti na měsíc s povstaleckou základnou se Rebelům podařilo Hvězdu smrti zničit. Nezastavilo je ani pověstné pilotní umění lorda Vadera, který zapříčinil zničení mnoha povstaleckých pilotů. Těsně před tím, než byla Hvězda smrti zničena a stíhačka lorda Vadera byla vržena do mezihvězdného prostoru, se lordu Vaderovi podařilo zaznamenat přítomnost jedince citlivého na Sílu v kokpitu stíhačky, která vystřelila osudná torpéda.

Darth Vader zanedlouho zjistil totožnost onoho povstaleckého hrdiny, byl to jeho syn Luke Skywalker. Vader byl od té doby velmi zaměstnán polapením mladého Skywalkera. Podařilo se mu vyvrátit základnu rebelů na Yavinu IV i Hothu. Po bitvě o Hoth zorganizoval urputné pronásledování posádky povstalecké lodi Millenium Falcon, chtěl tak vylákat Luka Skywalkera, neboť nepochyboval o tom, že by se mladý rebel pokusil své přátele zachránit.

Plán lorda Vadera nakonec vyšel. Střetl se se svým synem v souboji na světelné meče a snadno jej porazil. Tehdy mu lord Vader vyjevil svoji bývalou totožnost a údajně nabídl svému synovi spoluvládu nad celou galaxií. Ten však odmítl a opět lordu Vaderovi uprchl.

Poté byl lord zaměstnán mnoha problémy. Musel například zachránit císaře z rukou velkoadmirála Zaarina, který se spolčil s admirálem Harkovem. Také zlikvidoval prince Xizora, když se Falleen pokoušel zabít Luka Skywalkera a zdiskreditovat tak Vadera u císaře.

Nicméně císař byl poněkud zneklidněn vlivem Luka Skywalkera na svého otce. Rozhodl tedy o převelení lorda Vadera na palubu Druhé Hvězdy smrti.

Zde se také nakonec všichni tři setkali před trůnem všemocného císaře. Během bitvy o Endor se císař Palpatine pokoušel o nahrazení stárnoucího lorda Vadera jeho synem tím, že se Luka pokoušel získat pro Temnou stranu. Vyšla také najevo pravda o sourozeneckém vztahu Luka Skywalkera a Leiy Organa. Když mladý Skywalker odmítl zabít svého otce, císař neviděl jiné východisko, než se ho zbavit. Když byl císař zaměstnán opékáním mladého Skywalkera, Darth Vader věrolomně císaře uchopil a shodil do větrací šachty. Sám byl přitom smrtelně zraněn císařovými výboji a následnou bouří Temné strany Síly, která vznikla v šachtě. Tím tedy zachránil svého syna a zbavil se vlivu Temné strany. Následně poslední Pán ze Sith zemřel.

Tak popisují konec lorda Vadera povstalecké prameny. O tomto průběhu událostí se však dá vcelku oprávněně pochybovat. Pravděpodobnější možností je, že se zkrátka oba Skywalkerovi dohodli na odstranění císaře nebo se lord Vader chtěl pomstít císaři za jeho snahu o svoji výměnu za novou krev. Pravdou však je, že císař padl rukou člověka, kterému hluboce důvěřoval a který byl jeho velkým dlužníkem. Darth Vader se projevil jako nechutný zrádce.

Smutnou ironií je, že pravda o Vaderově zradě není příliš rozšířena, stejně jako podrobnosti jeho i císařova života. Běžný občan pozdních pozůstatků Impéria se tak jen stěží může dozvědět o skutečné povaze lorda Vadera. Výsledkem tedy je, že v Impériu kult lorda Vadera přežil stejně jako ten císařův. O pravdě se z propagandistických důvodů mlčí. Posádce to zvedá morálku.

Maska lorda Vadera