Hlavní stránka Organizace, instituce, galaxigrafie, ...
Galaktické Impérium filosofie historie struktura osobnosti technika temná strana kultura

Galaktické Impérium je svět, který má své zákony. Ten svět lze zkoumat z mnoha a přesto nikdy nevystihnete vše.


Galaxigrafie

Galaxie

Imperial City (Coruscant)

Byss


Organizace a instituce

COMPNOR a ISB

Imperiální armáda

Imperiální flotila

Imperiální rozvědka

Černé slunce


Představitel ISB

Příšlušníci ISB


COMPNOR (Commission for the Preservation of the New Order)

Se začátkem Klonových válek se dostala do veřejného podvědomí organizace COMPOR (Výbor za zachování Republiky). Tato vlastenecká organizace měla za úkol všemožně podporovat válečné úsilí Staré Republiky během konfliktu s Konfederací nezávislých systémů. Později podobně jako Republika byla přetvořena v Galaktické Impérium, tak i COMPOR prošel zásadní změnou.

Stal se z něj COMPNOR (Výbor za udržování Nového Řádu). COMPNOR bývá někdy nepřesně definován jakožto politická strana, i tomu nejposlednějšímu občanovi je však jasné, že v dokonalém systému Impéria politické strany nemají smysl. COMPNOR byl především tím, co sliboval ve svém názvu. Od počátku měl za úkol rozšiřovat a chránit křehkou květinku ušlechtilých myšlenek Nového Řádu. Svému poslání organizace dostávala mnoha lákavými prostředky. Například každý člen obdržel zdarma předplatné Železné vůle - oficiálního magazínu COMPNORu, dále měl k dispozici přístup k mnohým exkluzivním informacím. Největším lákadlem však byl speciální uvítací pozdrav každému nováčkovi od samotného císaře. COMPNOR především ovlivňoval vysílání HoloNetu. Není divu, že počet členů sahal k bilionům.

Lord Crueya Vandro, jeden z císařových nejbližších rádců, byl hlavou samotného COMPNORu i jedné jeho velmi významné složky - ISB.

ISB (Imperial Security Bureau)

ISB (Imperiální bezpečnostní úřad) byl jednou ze dvou nejvýznamnějších špionážních organizací galaxie. Císař úmyslně vytvořil podmínky pro vznik dvou tajných služeb - ISB a Imperiální rozvědky, zcela správně totiž předpokládal, že obě organizace spolu budou soupeřit. V utvořeném konkurenčním klimatu tak vznikly dvě v účelu podobné, ale strukturou rozdílné tajné služby.

ISB byla jakožto součást COMPNORu mnohem větší a otevřenější organizací, než její rival, ale (dle několika subjektivních názorů páru odborníků) v kvalitě za Imperiální rozvědkou mírně pokulhávala.

Důležitým úkolem ISB bylo umisťování vlastních agentů do řad důstojníků na všech vlajkových lodích flotily. Tito agenti poté měli zaznamenávat veškeré podvratné a zrádcovské činnosti a názory u všech ostatních členů posádek, v případě překročení únosné meze (ležící velmi nízko) agenti původce problémů popravili. ISB tak byla jakousi ochrannou rukou nad armádou a aktivně se podílela na udržení její životaschopnosti a čistoty. Menší ránu dostala ISB díky této strategii během debaklu obou bitevních stanic s názvem Hvězda smrti, neboť na jejich palubě se nacházelo větší množství skrytých agentů i klíčových osobností, jako byl například plukovník Wulf Yullaren.

V počátcích se ISB významně podílela na odstraňování památek po řádu Jedi, například na Obroa-skai.