Hlavní stránka Temná strana Síly a její vliv v Impériu
Galaktické Impérium filosofie historie struktura osobnosti technika temná strana kultura

"Kdybys poznal pravou sílu Temné strany ..."


Úvod

Volání Temné strany


PrŮvodce nositeli TemnÉ strany

Adepti Temné strany

Císařovy Ruce

Císařská garda a Císařští Nejvyšší Ochránci

Imperiální inkvizitoři

Imperiální strážci

Proroci Temné strany

Šerá akademie

SÍly TemnÉ Strany

Blesky

Škrcení, stisk a drcení


Císař bojuje s Yodou v senátu pomocí blesků

Zuřivý Jedi

Zaujetí pro věc

Pozdržení neodvratitelného

Starodávný uživatel blesků

Darth Tyranus drtí blesky mladého Anakina Skywalkera

Kyle Katarne a jeho blesky


Silové blesky

Slovy mistra této techniky, císaře Palpatina: "Temná strana Síly je cestou k poznání mnoha schopností, jež někteří považují za nepřirozené." A dovednost vyvolávání silových blesků toho byla názorným příkladem.

Umění vypouštění blesků bylo vždy projevem Temné strany, ať už jej praktikovali dávní Temní Pánové či rozrušení Jediové. Pro Jedie bylo však vrhání elektrických výbojů neospravedlnitelným útočným aktem, v přímém rozporu s jejich slabošskou filosofií.

Aby bylo užívání blesků pro tvůrce bezpečné, byla nezbytná jistá obratnost a zkušenost, jinak mohlo dojít i k popálení sesílatele. Existovalo více způsobů sesílání: jednou rukou, dvěma, konečky prstů či dlaní. Pro běžného jedince, neobdařeného nadáním Síly, byla i relativně malá dávka smrtelná, zatímco ti nejmocnější uživatelé Síly byli schopni blesky neškodně pohltit či dokonce odvrátit zpět na sesílatele.

Císař Palpatine sice nebyl jediným, kdo dokázal ocenit užitek této techniky při mučení, ale dosáhl v tomto oboru mistrovství. Svým propracovaným a odměřeným dávkováním blesků dokázal oběti způsobovat maximální bolest, aniž by ji okamžitě zabil. Dokázal však využít svůj hněv i k vlastnímu boji proti ozbrojeným protivníkům, aniž by byl odkázán na světelný meč, zbraň těch, kdož nevěřili ve svoji moc.

Je známým faktem, že druhý muž Impéria, Darth Vader, nebyl schopen účinného vyvíjení silových blesků, neboť mu to nedovolovala kovová konstrukce jeho kyborganické kostry. Ta taktéž částečně přispěla k jeho smrti díky vystavení účinkům blesků zrazeného císaře Palpatina.

Císař mučí blesky mladého Skywalkera

Yoda přemožen blesky